X
ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง, เก็บขยะริมชายหาด, MVเลิกทิ้งขยะ,เลิกทิ้งขยะทุกอำเภอ,

ธ.ก.ส.ตรังจัดเก็บขยะริมชายหาด“รณรงค์เลิกทิ้ง (ขยะ) ทุกอำเภอเพื่อเมืองตรัง”

ธ.ก.ส.ตรัง จัดกิจกรรมเก็บขยะริมชายหาด เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมปลุกจิตสำนึกไม่ทิ้งขยะด้วยการเต้น MV เพลง “รณรงค์เลิกทิ้ง (ขยะ) ทุกอำเภอเพื่อเมืองตรัง”

ธ.ก.ส.ตรัง เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 16 ก.ย. 62 ณ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง นายชาญยุทธ กาญจนพรหม ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายชุติพงศ์ พลวัฒน์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และคณะผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง

รวมทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จำนวนกว่า 60 คน ร่วมจัดโครงการ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง อาสาเพื่อสังคม “กิจกรรมเก็บขยะริมชายหาด” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมมอบถังขยะแบบแยกประเภท จำนวน 1 ชุด ให้กับทางอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมทั้งนี้ตามที่ธนาคารมีเป้าประสงค์ให้บุคลากรของธนาคารเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการทำงาน เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้วิสัยทัศน์ของธนาคารในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย ซึ่งธนาคารได้เสริมสร้างและปลูกฝังให้ทุกคนมีวัฒนธรรมการทำงานที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตพอเพียง มีสำนึกรับผิดชอบ ยิ้มบริการด้วยใจ และตอบสนองเป็นทีม และปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้ทุกคนเป็นผู้ที่เอื้ออาทร และเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ดังนั้นทาง สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง จึงจัดทำ โครงการ ธ.ก.ส.อาสาเพื่อสังคม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมเก็บขยะริมชายหาด เพื่อเป็นการช่วยกันรณรงค์เก็บขยะบริเวณชายหาด ซึ่งถือเป็นทะเลหน้าบ้าน เป็นการดูแลความสะอาดไปพร้อมๆ กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล หลังจากที่ พะยูนน้อย “มาเรียม”ตายลงจากกินเศษพลาสติก และล่าสุดยังพบไมโครพลาสติกในกระเพาะปลาทูอีกด้วย


สำหรับกิจกรรมเก็บขยะริมชายหาดเจ้าไหมในครั้งนี้ พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นขยะจากทะเล ประกอบด้วยขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะพลาสติก เช่น แก้วพลาสติก ถุงพลาสติก หลอดพลาสติก ไฟแช็ค และเข็มฉีดยา ซึ่งระยะทางพื้นที่ในการจัดเก็บขยะครั้งนี้ประมาณ 300 เมตร บริเวณหน้าชายหาดเจ้าไหม ก็สามารถเก็บขยะ จำนวน 68.3 กก. ซี่งแต่ละวันปริมาณขยะอาจจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับคลื่นที่ซัดขยะเข้าฝั่งบริเวณชายหาดอีกด้วย

หลังจากนั้น นายชาญยุทธ กาญจนพรหม ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง ได้เปิด MV เพลง “เลิกทิ้งขยะทุกอำเภอ” ด้วยการนำผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง พนักงาน ธ.ก.ส.ตรัง และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ร่วมกันเต้นเพลงเป็นการเปิดตัว MV เพลง “เลิกทิ้งขยะทุกอำเภอ” เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกร่วมกันในการที่จะไม่ทิ้งขยะพลาสติกหรือขยะต่างๆ ในท้องทะเลอีกต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน