X
ตรัง,เศรษฐกิจพอเพียง, มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน,บรมราชาภิเษก, เฉลิมพระเกียรติ,

ตรัง จัดพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ

ตรัง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม โครงการ “พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ

ตรัง วันนี้ (10 พ.ค. 62) เวลา 09.45 น. ที่บ้านทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการ “พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยมี นายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอำเภอปะเหลียน กล่าวรายงาน นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขต 6 รับผิดชอบเขตตรวจราชการ เขต 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน นายธรรมกร ลีลาวรกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดตรัง

นางสาววะดี จักรราช หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้แทนครอบครัวพัฒนา แกนนำหมู่บ้าน ผู้นำสตรี/ผู้แทนกลุ่ม/องค์กร/คุ้มบ้าน ผู้แทนครัวเรือนอื่น ๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง


จังหวัดตรัง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ได้ดำเนินโครงการ “พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในการนำมาประยุกต์ให้การพัฒนาหมู่บ้านสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยให้ดำเนินการทุกอำเภอ ๆ ละ 1 หมู่บ้าน จำนวน 10 อำเภอ ครอบคลุมทั้งจังหวัดตรัง ในเดือนพฤษภาคม 2562 กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม  ขึ้นในครั้งนี้ และได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก บ้านทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน แห่งนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หมู่บ้านนี้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการพัฒนาตามแนวทางหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ อาทิเช่น การทำบัญชีครัวเรือน การทำแผนชุมชน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา การประกอบสัมมาชีพของครัวเรือน

การบริหารจัดการหนี้ครัวเรือน การส่งเสริมการออม การเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหมู่บ้านอื่น ๆ การจัดสวัสดิการในชุมชน การส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนปลอดอบายมุข การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมภายประกอบด้วย การถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร การกล่าวคำปฏิธาณ  การร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมเปิดป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯการปลูกต้นรวงผึ้งโดยประธานในพิธี และการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ด้วยการทำความสะอาด เก็บขยะปัดกวาดถนน ตัดหญ้า ตัดตกแต่งต้นไม้บริเวณสองข้างถนน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน