รัชกาลที่ 5, วางพวงมาลา,ถวายบังคม,วันปิยมหาราช,

วันปิยมหาราช พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดตรังร่วมพิธีวางพวงมาลา

วันปิยมหาราช พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดตรังร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติ

วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2563  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (ศาลากลางจังหวัดตรัง) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้นำเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา

และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 อย่างพร้อมเพรียงกัน เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

สำหรับพระประวัติ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2453 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงประชวรและเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ครั้นนั้น เป็นที่เศร้าสลดอย่างใหญ่หลวงของพระบรมวงศานุวงศ์ และปวงชนทั่วประเทศ เพราะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงเป็นกษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมือง และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงถวายพระนามว่า พระปิยมหาราช หรือพระพุทธเจ้าหลวง ต่อมา ทางราชการได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเรียกว่า วันปิยมหาราช และกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ

นอกจากนี้ในช่วงเวลา 17.00น. วันนี้ (23 ต.ค.63) คณะสงฆ์จังหวัดตรัง และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง จัดพิธีสวดพระพุทธมนตร์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ.เมืองตรัง.