ธ.ก.ส.ตรัง, ตู้ปันสุข,ผลกระทบโควิด, อาหารแห้ง, เครื่องบริโภค,

ธ.ก.ส.ตรังจัด “ตู้ปันสุข” แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

ธ.ก.ส.ตรัง จัดกิจกรรม “ตู้ปันสุข” สำหรับแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง ที่ร่วมกันสนับสนุนการจัดหาตู้ อาหารแห้ง เครื่องบริโภค เช่น ปลากระป๋อง น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช นำมาใส่ไว้ใน ตู้ปันสุข

ธ.ก.ส.ตรัง เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 22 พ.ค. 63 ณ บริเวณลานหน้าสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายชาญยุทธ กาญจนพรหม ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง นายวัชรินทร์ บุญสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง

ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาตรัง ร่วมกิจกรรมการจัดตั้งตู้ปันสุขในการจัดวางสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดตรังที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 พร้อมกันนี้ก็มีประชาชนทั่วไปนำเอาอาหารแห้งมาเติมให้ด้วยทั้งนี้สำหรับกิจกรรม “ตู้ปันสุข” ของ ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง เป็นความร่วมมือระหว่างสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของผู้ฝากเงิน ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง

ที่ร่วมกันสนับสนุนการจัดหาตู้ อาหารแห้ง เครื่องบริโภค เช่น ปลากระป๋อง น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช นำมาใส่ไว้ใน ตู้ปันสุข เพื่อที่จะทำให้ประชาชนที่เดือดร้อนได้รับการแบ่งปันอาหาร ซึ่งจะทำไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนนำอาหารไปแต่พอกินพอใช้ หมดแล้วมาเอาใหม่ได้ เพื่อเผื่อแผ่ให้ถึงคนอื่นๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนเช่นกันอีกด้วย.

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน