สอบทุจริตเงินช่วยคนจน สาวไม่ถึง”บิ๊ก”พม.ย้ายด่วนปลัด-รอง

ย้ายปลัดพม.

นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งย้าย”นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์” และนายณรงค์ คงคำ ปลัด และรองปลัด พม.ไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีทันที หลังพบการทุจริตงบฯช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งลามหลายจังหวัดแต่การสอบข้ามปี สาวไม่ถึง 2 ผู้บริหารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.)

นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดพม.                          นายณรงค์ คงคำ รองปลัดพม.

23 ก.พ.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกฯ โดยมีข้อความว่า ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ได้รับแจ้งข้อมูลจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีตรวจพบความผิดปกติในการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงฯแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงมาแล้วคณะหนึ่ง ผลการสืบตรวจพบความผิดปกติจริงแต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยความผิดปกติดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอาจเกี่ยวพันกับข้าราชการในวงกว้างซึ่งจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไป

เพื่อให้การดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงมีความถูกต้องและเป็นธรรม นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดพม. และ นายณรงค์ คงคำ รองปลัดพม.มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม และให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษและสิทธิประโยชน์อื่นใดไม่ต่ำกว่าที่ได้รับอยู่เดิม โดยเบิกจ่ายจากสังกัดเดิม ในระหว่างปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการทั้งสองรายปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในความควบคุมและกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับการปฏิบัติราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีผลในทันที

คำสั่งย้ายปลัดกระทรวงฯและรองปลัด ครั้งนี้ มีรายงานว่า สตง.มีหนังสือด่วนลับมากถึง พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2560 ระบุให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งและ 2 ผู้บริหารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) หลังได้รับร้องเรียนความไม่ชอบมาพากลในการเบิกจ่ายเงินอาจเกิดการทุจริต และต่อมามีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และพบว่ามีมูลการทำผิดระเบียบการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์จริง แต่การตรวจสอบไปไม่ถึง 2 ผู้บริหารพส.ว่ามีมูลกระทำผิดหรือไม่

กระทั่งล่าสุดการร้องเรียนของนักศึกษาฝึกงานในศูนย์ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งจ.ขอนแก่นที่พบการทุจริตเงินช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง คนพิการ คนขอทาน รวมทั้งผู้ป่วยติดเชื้อHIV โดยการปลอมแปลงรายชื่อ เพื่อเบิกเงินช่วยเหลือจนกระทั่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.)ลงพื้นที่ตรวจสอบจนพบข้อเท็จจริงในการทุจริตตามร้องเรียน และสุ่มตรวจการช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งในศูนย์ฯต่างๆเพิ่มขึ้นโดยพบว่าในจ.เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี มีพฤติกรรมการทุจริตในลักษณะเดียวกันกับที่จ.ขอนแก่น และ ป.ป.ท.อยู่ระหว่างการตรวจสอบในศูนย์ฯต่างๆทั่วประเทศ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น