X

ตรัง ทำบุญวันพระแลกผักพื้นบ้านอาหารปลอดภัย พระ ชาวบ้าน อิ่มบุญ อิ่มใจ ได้สุขภาพดี

ตรัง  “วันพระ ทำบุญแลกผักพื้นบ้าน อาหารปลอดภัย ” ชาวบ้าน และ ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่างิ้ว ผุดไอเดียทำบุญแลกผัก นำผัก ผลไม้ ที่ปลูกแบบปลอดสารพิษในครัวเรือนมาแลกเปลี่ยนกันในทุก ๆ วันพระ โดยจัดกันภายในวัดเขาปูน  พระ ชาวบ้าน อิ่มบุญ อิ่มใจ ได้สุขภาพดี

วันที่ 25 มกราคม 2565 ที่วัดเขาปูน ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นายเกรียงศักดิ์ ดีกล่อม ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่างิ้ว นายณัฐปคัลภ์ ศรีสุข คณะกรรมการวัดเขาปูน ร่วม กับชาวบ้านจัด กิจกรรม  “วันพระ ทำบุญแลกผักพื้นบ้าน อาหารปลอดภัย ”  ซึ่งชาวบ้านได้นำผัก ผลไม้ ที่ปลูกกันในบริเวณบ้าน ในสวน มาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกัน ซึ่งนอกจากจะได้อิ่มบุญ และได้แลกเปลี่ยนผักกันมาทำกับข้าว ได้สุขภาพ เพราะเป็นผักผลไม้ปลอดสารพิษ โดยผักผลไม้ที่นำมาแลกเปลี่ยนกัน มีหลายชนิด เช่น ใบเหลียง ยอดเพกา กระเจี๊ยบ มะม่วง ตะลิงปลิง ปลีกล้วย ถั่วพู กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง ใบชะมวง ใบมะกรูด มะนาว เป็นต้น นอกจากนี้บางรายยังนำเมล็ดพันธุ์พืช ต้นกล้า มาแลกเปลี่ยนกันด้วย
โดยทุกๆวัน ประชาชนที่มาทำบุญที่วัดเขาปูน จะมาพร้อมกับปิ่นโตอาหาร และ พืชผักซึ่งแต่ละคนปลูกเพื่อรับประทานในครัวเรือนมาแลกเปลี่ยนกัน   เมื่อมาถึงวัดแต่ละคนจะนำผัก ผลไม้ ที่นำมาวางเรียงกันบนโต๊ะ เพื่อทำบุญเสร็จก่อนจะเดินทางกลับบ้าน ชาวบ้านจะแวะมาหยิบผัก ผลไม้ กลับไปรับประทานที่บ้าน  และนอกจากจะแลกเปลี่ยนกันที่วัดเขาปูนในทุกๆวันพระ ยังจัดให้มีการแลกเปลี่ยนกันในการประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลท่างิ้วด้วย


พระเพทาย จารุโภ รักษาการเจ้าอาวาสวัดเขาปูน กล่าวว่า เป็นโครงการที่ดี เพราะทุกคนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ปลูกผักกินเอง ลดรายจ่ายในครัวเรือน อยากให้ทำโครงการนี้ไปเรื่อยๆ และให้ก้าวหน้าต่อไป เป็นโครงการที่สร้างความรักสามัคคีในชุมชน  คนในชุมชนได้กินผักปลอดสาร รวมทั้งชาวบ้านได้ใช้ผักปลอดสารพิษมาปรุงอาหารถวายพระ  พระภายในวัดได้ฉันท์อาหารที่ปรุงจากพืชผักปลอดสารพิษ สดใหม่ และได้สุขภาพที่ดี


นายเกรียงศักดิ์ ดีกล่อม ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่างิ้ว กล่าวว่า โครงการนี้เริ่มมา 2 ปี แล้ว ตั้งแต่ตนเกษียณอายุราชการแล้วได้รับเลือกให้เป็นประธานชมรมฯ  ซึ่งชมรมผู้สูงอายุเห็นพ้องกันว่าต้องมีการส่งเสริมกิจกรรมในผู้สูงอายุเน้นการสร้างฐานอาหารในครัวเรือน โดยให้ผู้สูงอายุปลูกผักนำร่อง และมีการติดผล แต่ทำได้เพียงสองเดือนก็ประสบกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 จึงชะลอโครงการไปก่อน  ซึ่งผักที่ปลูกและนำมาแลกกันต้องเป็นผักที่ปลูกเอง ไม่มีการซื้อมา ที่สำคัญต้องเป็นผักปลอดสารพิษ ปัจจุบันมีสมาชิกในชมรม 50 ครัวเรือน ซึ่งแต่ละครัวเรือนเขาปลูกผักสวนครัว และ ผลไม้กันอยู่แล้ว แต่ไม่มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมกัน ซึ่งผักที่ปลูกนั้นนอกจากชาวบ้านได้รับประทานในครัวเรือนแล้ว ยังมีบางส่วนได้นำไปขายสร้างรายได้เล็กๆน้อยๆด้วย  แต่หลังจากนี้ตนจะประสานให้เทศบาลท่างิ้ว และทางอำเภอห้วยยอด เป็นพี่เลี้ยงให้ชาวบ้านสำหรับจัดตั้งตลาดเกษตร เพื่อให้ชาวบ้านได้นำผลผลิตออกขาย เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว  ซึ่งในสวนของตนมีทั้งผักและผลไม้จำนวนมาก ซึ่งจะนำมาแลกเปลี่ยนกันในสองกิจกรรม คือ กิจกรรมวันพระที่วัดเขาปูน  กิจกรรมการประชุมของชมรมผู้สูงอายุฯ และ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองท้องที่ ซึ่งกิจกรรมนี้ส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และ เป็นการดำเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน เนื่องจากตำบลท่างิ้วมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ ป่าไม้  และมีอากาศที่บริสุทธิ์

นางอำนวย รัตนพันธ์ อายุ 67 ปี ชาวบ้าน กล่าวว่า นำผักมาร่วมแลกกัน แต่ละคนนำมาคนละ 1-2 อย่าง โดยวันนี้ตนนำมะม่วง และ มะละกอ มาแลก ซึ่งเมื่อไหว้พระทำบุญวันพระเสร็จก็จะมาแรกผักกัน เป็นกิจกรรมสนุก และ ดี เพราะเป็นการแบ่งปันกันในชุมชน สำหรับบ้านตนปลูกผักไว้หลายอย่าง ซึ่งจะหมุนเวียนนำผลิตมาแลกเปลี่ยน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน