ตรัง ปิด รพ.สต.ทุกแห่งในอ.รัษฎา พบบุคลากรติดเชื้อ-กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงเชื่อมคลัสเตอร์รัษฎา

ตรัง ระบบสาธารณสุขล่ม อ.รัษฎา จ.ตรัง กระทบหนัก ต้องปิดทั้งระบบ ทั้งโรงพยาบาลชุมชน และรพ.สต.ทั้ง 6 แห่ง เป็นเวลา 14 วัน หลังบุคลากรทั้งหมดมีทั้งติดเชื้อ และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องกักตัว สาธารณสุขจังหวัดตรังต้องโอนผู้ป่วยในระบบ รวมทั้งผู้ป่วยนอกให้โรงพยาบาลห้วยยอด และรพ.สต.ห้วยยอดรับไปดูแล

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  จากกรณีที่คลัสเตอร์ รพ.รัษฎา พบบุคลากรสาธารณสุขอำเภอรัษฎา และบุคลากรทางการแพทย์ รพ.รัษฎา ,บุคลากรใน รพ.สต.ติดเชื้อจำนวนมาก รวม 51 ราย  ส่วนคนที่เหลือต้องกลายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด ทำให้ต้องปิดโรงพยาบาลรัษฎา และล่าสุด ต้องสั่งปิดรพ.สต.ทั้ง 6 แห่งในพื้นที่ทั้งหมดด้วย ทำให้ระบบสาธารณสุขในอ.รัษฎาทั้งระบบต้องปิดอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้ “เครือข่ายบริการสุขภาพอำเกอรัษฎา” มีการนำป้ายประกาศไปปิดไว้หน้า รพ.สต.ทุกแห่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบว่าจะต้องปิดเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่ 3 พฤษภาคมเป็นต้น  โดยคนไข้ ผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และประชาชนที่อยู่ในระบบสุขภาพ รพ.สต.ทั้ง 6 แห่ง ต้องโอนไปให้โรงพยาบาลห้วยยอด และรพ.สต.ในพื้นที่ อ.ห้วยยอด รับไปดูแลแทน แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของบุคลากรที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ต้องกักตัว โดยเฉพาะของ รพ.สต.ก็ยังต้องทำงาน เช่น การประสานติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ ผ่านไลน์  เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง  การจ่ายยา  ทั้งนี้ พบว่าเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บางแห่ง เช่น รพ.สต.หนองปรือ แม้ รพ.สต.ต้องปิดให้บริการประชาชน แต่ได้มาการทำกักตัวอยู่ภายในสำนักงาน รพ.สต.เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานความช่วยเหลือประชาชนในความดูแล

ทางด้าน นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ กล่าวว่า จากกรณีที่บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัษฎา รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลรัษฎา ติดเชื้อโควิด -19 จำนวนมาก  ส่วนที่เหลือก็กลายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด จนต้องปิดให้บริการโรงพยาบาลทั้งระบบทุกแผนก ต่อมาจึงมีแผนตรวจเชิงรุกหาเชื้อในบุคลากรกลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั้งหมด รวมจำนวน 6 แห่ง เพราะบุคลากรทั้งหมดดังกล่าว ต้องมีการทำงานสัมผัสใกล้ชิดบุคลากรทางแพทย์ ทำให้ผลตรวจส่วนหนึ่งติดเชื้อ ส่วนที่เหลือก็กลายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเช่นเดียวกัน  ทำให้โรงพยาลบาลรัษฎา มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 150 คน พบเชื้อ 44 คน ด้านของสาธารณสุขอำเภอรัษฎา มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 8 คน พบเชื้อ 3 คน รพ.สต.ในสังกัดอำเภอรัษฎา มีเจ้าหน้าที่รวม 40 คน swab ไปแล้ว 14 คน พบเชื้อ 6 คน สรุป(วันที่ 2 พ.ค.) พบเชื้อทั้งสิ้น 51 ราย และต่อมาผลตรวจหาเชื้อบุคคลในครอบครัวของบุคลากรทางแพทย์รพ.รัษฎา พบติดเชื้ออีก 4 ราย  จึงแปลว่าติดเชื้อหมด ส่งผลให้ระบบสาธารณสุขของอำเภอรัษฎา ต้องหยุดให้บริการประชาชนอย่างสิ้นเชิง  โดยผู้ติดเชื้อในส่วนของ รพ.รัษฎา , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัษฎา , รพ.สต. ต้องส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม และหนึ่งในผู้ป่วยมีแพทย์ 1 คน เป็นผู้ติดเชื้อโควิด19 ส่วนที่เหลือถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด ให้กักตัวภายในอาคารตึกพิเศษรพ.รัษฎา และ กักตัวภายในบ้านพัก/แฟลต รพ.รัษฎา และอีกส่วนหนึ่งกักตัวในLQ  / ส่วนอีกกลุ่มคือ ผู้ป่วยในที่อยู่ในโรงพยาบาล ที่รักษาตัวระหว่างวันที่ 20-27 เมษายน  ทางรพ.รัษฎาได้เคลียร์ออกจากหอผู้ป่วยจนหมด ทั้งนี้ ต้องนัดผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวมาswab เพราะถือว่าเป็นผู้ป่วยเสี่ยงสูง เพราะสัมผัสกับเจ้าหน้าที่เป็นเวลานาน  ส่วนกลุ่มผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน หรือ ทันตกรรม กลุ่มนี้สัมผัสเสี่ยงต่ำ เพราะสัมผัสกับเจ้าหน้าที่ไม่นาน แต่อย่างไรก็ตามหากกลุ่มเสี่ยงต่ำมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโควิด19 ให้เข้ารับการswab ตลอดไปจนถึงผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในอำเภอรัษฎา โดยปกติแล้วกลุ่มนี้จะมีเจ้าหน้าที่ไปให้บริการถึงที่บ้าน  เพราะบางรายต้องเปลี่ยนท่อป้อนอาหาร  สอดท่อปัสสาวะ หรือ ทำแผลในแผลกดทับ  เป็นต้น  ซึ่งมีโอกาสรับเชื้อจากจนท.ที่ไปให้บริการ หรือ เมื่อจนท.ต้องกักตัวหมด ก็ไม่มีใครให้บริการ โดยได้ประสานกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยยอดไปดูแลผู้ป่วยติดเตียงแทน และจะswabผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มนี้ด้วย  อย่างไรก็ตาม  เจ้าหน้าที่มาร์คตัวทั้งหมดใครเสี่ยงงสูง เสี่ยงต่ำ มีระบบรองรับทุกอย่าง และเมื่อจัดการกลุ่มนี้ได้ครบถ้วน ภายในสองสัปดาห์ เชื่อว่าจะเปิดทำการได้  ตอนนี้อำเอรัษฎาเราขาดทั้งทีมให้บริการตามปกติและทีมสอบสวนโรค… ในเมื่อทุกคนถูกกักตัว หรือบางคนติดเชื้อแล้วเข้าสู่รพ.สนาม ฉะนั้นโดยหลักการถือว่าระบบของรัษาฎาล่มโดยสิ้นเชิง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน