X

เรือนจำตรัง จัดงานวันพบญาติ เป็นของขวัญให้ผู้ต้องขัง

เรือนจำจังหวัดตรัง จัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ต้องขัง ในการพบกันแบบถึงตัวและพบปะพูดคุย รับประทานข้าวร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการลดความเครียดให้กับผู้ต้องขังอีกด้วย

ที่เรือนจำจังหวัดตรัง  นายภักดี  แก้วเนียม  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง  เป็นประธานเปิดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2562 โดยมีญาติผู้ต้องขังและผู้ต้องขังเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศในการเยี่ยมญาติวันแรกเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่มีความสุข

นายภักดี แก้วเนียม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง กล่าวว่า การจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันนี้ การพบญาติแบบใกล้ชิดนั้นเป็นการสร้างความอบอุ่นใจ และความเข้าใจอันดีระหว่างครอบครัวกับผู้ต้องขัง ได้พบปะเยี่ยมเยียนอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์   มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำ ได้มีโอกาสได้รับการเยี่ยมอย่างใกล้ชิดจากญาติในลักษณะการเยี่ยมแบบถึงตัว โดยไม่มีสิ่งกีดขวางในการสนทนาและได้มีโอกาสรับประทานอาหารร่วมกันกับญาติ อันเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีในครอบครัว และสร้างความอบอุ่นให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับผู้ต้องขังมีการพัฒนาตนเองปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย หรือพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น และกลับคืนสู่สังคมภายนอกได้ภายหลังพ้นโทษ

โดยผู้ต้องขังที่ได้รับการเยี่ยมต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางขึ้นไป และขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อพี่น้องและญาติครอบครัวผู้ต้องขังที่ได้รับโอกาสที่ดีในวันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ต้องขังจะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและครอบครัวภายหลังจากที่ได้รับการพ้นโทษออกไป ซึ่งเรือนจำจังหวัดตรัง ได้จัดงานวันพบญาติ ระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2562 รวม 4 วัน วันละ 2 รอบ โดยมีญาติของผู้ต้องขังแจ้งความจำนง รวมทั้งสิ้น 836 คน สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การจำหน่ายสินค้าของราชทัณฑ์ การจำหน่ายสินค้าของสมาชิก TO BE NUMBER ONE การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  เป็นต้น2563 และเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ต้องขัง ในการพบกันแบบถึงตัวและพบปะพูดคุย รับประทานข้าวร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการลดความเครียดให้กับผู้ต้องขังอีกด้วย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน