X

จังหวัดแพร่ปลุกกระแสส่งเสริมผักอินทรีย์รองรับเมืองสุขภาวะผู้สูงวัย

()

 

วางเป้าพื้นที่ปลอดสารพิษ 3,000ไร่ในปี62 แนวทางเน้นตลาดภายในบริโภคสร้างสุขภาพปลุกกระแสนิยมอาหารออแกนิคหวังเพิ่มยอดขายภายในก่อนออกตลาด ตจว.ที่กำลังมาแรง

เวลา 11.00 น.วันที 18 มกราคม นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดตลาดเกษตรกรประรัฐ ที่ลานจอดรถห้างบิ๊กซี สาขาแพร่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคในตัวเมืองได้พบกับสินค้าเกษตรปลอดสารพิษตั้งแต่ระดับปรับเปลี่ยน ระดับปลอดภัยและระดับอินทรีย์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP และอาหารที่ได้รับการรับรอง GMP และองค์การอาหารและยา (อย)ให้ผู้บริโภคในตัวเมืองได้รู้จักและเลือกซื้ออาหารจำพวกพืชผักและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ผ่านกระบวนการควบคุมจนปลอดภัยมีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยตรงกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งภาคเอกชน

เป้าหมายสำคัญนั้น นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวว่า สินค้าเกษตรในจังหวัดแพร่กำลังปรับเปลี่ยนหันมาเลิกใช้สารเคมีเปลี่ยนไปทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษแทน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคมากและจะทำให้เกษตรการสามารถยกระดับราคาพร้อมทั้งสร้างตลาดใหม่ๆ ไม่ติดอยู่กับการกดราคาของพ่อค้าคนกลางอีกทั้งยังทำให้เกษตรกรมีสุขภาพดีขึ้น

เกษตรจังหวัดแพร่กล่าวด้วยว่าจังหวัดแพร่มีเป้าหมายในการทำเกษตรอินทรีย์จำนวน3,000ไร่ ภายในสิ้นปี 2563 การขยายพื้นที่ออกไป ตลาดถือเป็นเรื่องสำคัญมาก จึงต้องมีการกระตุ้นผู้บริโภคให้เห็นความสำคัญดังกล่าว ตลาดภายในจังหวัดถือเป็นฐานสำคัญในการเพิ่มผลผลิตที่มั่นคงยั่งยืนก่อนเพิ่มกำลังการผลิตไปสู่ตลาดภายนอกหรือก้าวไปถึงการส่งออกต่อไป

การจัดตลาดนัดประชารัฐวันนี้มีผู้ประกอบการเกษตรกรกว่า 50 รายและผู้แปรรูปอาหารพื้นบ้านที่ได้มาตรฐานอีกจำนวนมาก มีเกษตรกรในเครือข่ายนับ 1,000 รายผลัดเปลี่ยนกันนำสินค้ามาจำหน่าย มีสินค้าทั้ง ผักสด ผลไม้ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสินค้าเกษตร อาทิ กาแฟ ฯลฯ มาแสดงจำนวนมาก นอกจากพื้นที่หน้าห้างสรรพสินค้าแล้วยังมีจุดจำหน่ายหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่และที่โรงพยาบาลแพร่ หลังการจัดงานเชื่อว่ายอดการค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดเกษตรภายในจังหวัดแพร่จะเพิ่มขึ้นและจะมีการกระตุ้นส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องต่อไป

นายอนุรัฐ ไทยตรง กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ต้องทำเร่งด่วนเพราะขณะนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะจังหวัดแพร่มีนโยบายพัฒนาเมืองแพร่เป็นเมืองสุขภาวะผู้สูงอายุ นอกจากการบริโภคภายในแล้วยังมีนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาพักผ่อนรักษาสุขภาพจะทำให้เกษตรกรผลิตสินค้าคุณภาพสูงต่อไป แพร่จะก้าวเป็นเมืองสุขภาพ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน