แม่โจ้ – แพร่ หนึ่งตัวจักรสำคัญ หยุดโควิดเมืองแพร่


แม่โจ้ – แพร่ หนึ่งตัวจักรสำคัญ หยุดโควิดเมืองแพร่
ล่าสุดเวลา 10.00 น.วันที่ 21 เมษายน นางกานต์เปรมปรีย์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ รับมอบเจลแอลกอฮอล์​ บรรจุภาชนะพร้อมพกพาประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่มีความเสี่ยงสูง จากนายศุกรี อยู่สุข คณะบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 500 ลิตร โดยมีการส่งมอบกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ ซึ่งอีก 500 ลิตรทางมหาวิทยาลัยจะส่งให้กับ อสม.ในเขตที่ตั้งของมหาวิทยาลัยคือ อ.ร้องกวาง
เจลแอลกอฮอล์​ดังกล่าว​ คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะและ ภาควิชาต่างๆ ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น เป็นหนึ่งในกิจกรรมการมีส่วนร่วม ระหว่างสถาบันการศึกษากับการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อำนวยการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ก่อนหน้านั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติได้อนุญาตให้ใช้อาคารหอพักภายในมหาวิทยาลัยเป็นที่กักตัว เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและภายในประเทศได้เป็นอย่างดี


นายศุกรี อยู่สุข คณะบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ ได้ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกในการทำงานของจังหวัดแพร่ เพื่อสกัดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ตั้งแต่เริ่มต้น โดยเฉพาะการอนุญาตให้ใช้อาคารหอพักจำนวน ห้อง เพื่อให้เป็นที่กักตัวดูอาการผู้ที่ต้องสงสัย เดินทางกลับจากเมืองที่มีการแพร่ระบาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งมีผู้ที่ส่งเข้าไปกักตัวดูอาการอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน ซึ่งนักศึกษาและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ล่าสุดได้ร่วมกันทำเจลแอลกอฮอล์​เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนำติดตัวไปในระหว่างปฏิบัติการได้สะดวก แผนงานต่อไปที่ทางแม่โจ้ – แพร่ ฯ ได้ทำงานร่วมในกระบวนการหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส คือการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นในชุมชนจังหวัดแพร่ ให้มีความสามารถผลิตอาหารปลอดภัยระดับอินทรีย์เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตหลังจากที่ต้องใช้เวลาการจัดการกับเชื้อไวรัสอย่างยาวนาน อาหารคือสิ่งสำคัญ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักวิชาการร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน อาสาสมัคร กลุ่มเกษตรกรที่สนใจร่วมกับจังหวัดแพร่ ทำแผนการทำเกษตรอินทรีย์ ทั้งพืช สัตว์ ประมง อย่างครบวงจรต่อไป


นางกานต์เปรมปรีย์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อย่างมากที่ให้ความร่วมมือทั้งกำลังบุคลากร งานวิจัย ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง งานภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ขณะนี้กำลังช่วยในการสกัดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด ผลิตแอลกอฮอล์​ มาช่วยในการทำความสะอาดบุคคลในการหยุดการแพร่กระจาย ซึ่งอนาคต​ งานการฟื้นฟูอาหารการเกษตร​ ถือว่าเป็นห้วงสำคัญมหาวิทยาลัยก็ได้เข้ามาช่วย นำนักวิชาการเข้าไปช่วยส่งเสริมการสร้างอาหารจากความรู้ทางการเกษตร ถือเป็นจุดสำคัญจุดแข็งในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร


ส่วนสถานการณ์ขณะนี้ จังหวัดแพร่ปลอดผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ติดต่อกันกว่าสัปดาห์แล้ว แต่ยังคงมีมาตรการเข้มข้นและยังคงใช้ความร่วมมือจากประชาชนต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งประเทศ ซึ่งหลังจากนั้นสิ่งที่จังหวัดต้องเร่งทำคือการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างถ้วนหน้าตามนโยบายของรัฐ จังหวัดแพร่จะช่วยทำให้ประชาชนเข้าถึงการเยียวยาจากรัฐให้มากที่สุดต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดแพร่ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น