‘สมคิด’ เน้น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพใหม่ ๆ สร้างบุคลากรแห่งอนาคต

กรุงเทพฯ – รองนายกสมคิด มอบนโนบาย สคช. บูรณาการทำงานร่วมทั้งรัฐ-เอกชน จัดทำมาตรฐานอาชีพสร้างบุคลากรแห่งอนาคต รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก  

วันนี้ (12 กันยายน 2562 )นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้มอบนโยบายให้แก่คณะผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นำโดย นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการ สคช. และนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการ สคช. ว่า  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นับเป็นองค์กรที่มีความสำคัญ ในการผลักดันบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นเรื่องจำเป็นที่สังคมควรได้รับรู้ภารกิจของ สคช.อย่างแพร่หลาย

“ในอนาคต สคช. ควรจัดทำมาตรฐานอาชีพใหม่ ๆ ที่รองรับความต้องการ ไห้ตรงกับยุคสมัยการเปลี่ยนไปของตลาดแรงงาน และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล Ai อาชีพใหม่ ๆ อย่างกลุ่มงานวิจัย งานออกแบบ งานด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้สิงคโปร์เป็นต้นแบบดำเนินการ เพราะยึดมาตรฐานอาชีพในการผลิตบุคลากร เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของงาน สำหรับภาคบริการ การท่องเที่ยว ต้องพัฒนาศักยภาพให้ครอบคลุมทุกอาชีพ ไม่ใช่เฉพาะมัคคุเทศก์เท่านั้น”


นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กล่าวด้วยว่า สคช.ควรจะเน้นการบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งจะสามารถดึงบุคคลในกลุ่มอาชีพ ให้เข้ารับการประเมิน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศให้มากที่สุด  ที่สำคัญ เมื่อหน่วยงานและสังคม ให้การยอมรับในมาตรฐานอาชีพแล้ว จะทำให้เกิดความสนใจ และเห็นความสำคัญของใบรับรองมาตรฐานอาชีพมากขึ้น ซึ่งขณะนี้หลายประเทศให้การรับรองมาตรฐานอาชีพ สำคัญเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาแล้ว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น