X

กฟผ. ดึงชุมชน-พันธมิตร พัฒนาแม่เมาะสู่ ‘นิคมชุมชนเกษตร’เตรียมพร้อมเป็นธุรกิจเพื่อสังคม

ลำปาง – กฟผ. ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจ และ สตาร์ทอัพ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร เปิดตัว’โครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ’ บนพื้นที่รองรับการอพยพราษฎรบ้านดง ผลิตผักปลอดสารพิษส่งตลาดชั้นนำของประเทศ พร้อมพัฒนาสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม สร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ และโรงเรือนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แห่งใหม่บนพื้นที่รองรับการอพยพราษฎรบ้านดง

โดยมี นายจรัญ คำเงิน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.), นายวิชัย ทองแตง ที่ปรึกษาบริษัท คิว บ็อกซ์ พอยท์ จำกัด, นายธิติพันธ์ บุญมีประธานบริหารบริษัท คิว บ็อกซ์ พอยท์ จำกัด, นายสานสิน ศรีภิรมย์รักษ์ ประธานบริหารบริษัท ไดสตาร์ เฟรช จำกัด, ว่าที่ ร.ต. ธนพงษ์พันธ์ เกี๋ยงแก้ว กำนันตำบลบ้านดง ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท นิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ผู้แทนจากหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน และชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน

ภายในงาน มีการจัดเสวนาหัวข้อ ‘แม่เมาะเมืองน่าอยู่ เกษตรใหม่ เศรษฐกิจใหม่ ชีวิตใหม่’ ณ โรงเรือนเกษตรกรรมแนวตั้ง หมู่บ้านอพยพ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

นายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ระบุว่า จ.ลำปาง เป็น 1 ใน 10 เมืองรอง ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ มิติการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการพัฒนาด้านเกษตร พร้อมรับการผลักดันสู่การเป็นเมืองใน เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ผ่านการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง เพื่อมุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว และการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในอนาคต

โครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ’ เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนและยกระดับการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ควบคู่องค์ความรู้ด้านการเกษตร โดยมีองค์กรพันธมิตรช่วยเสริมองค์ความรู้ และเป็นตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของ จ.ลำปาง ในมิติด้านการค้าและการลงทุน สร้างความมั่นคงยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้เกิดกับชุมชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

ด้านนายจรัญ คำเงิน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. ดำเนินงานผลิตไฟฟ้าคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมมาตลอด 55 ปี ‘โครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ’ นับเป็นมิติใหม่ในการพัฒนาชุมชนอย่างรอบด้านและยั่งยืนของ กฟผ. ด้วยการสนับสนุนเงินทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่ต้นโครงการ รวมถึงบุคลากร การเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม และตลาดจากพันธมิตรในภาคธุรกิจ ตลอดจนทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืน รองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวผ่านสู่ยุคพลังงานสีเขียวในอนาคตต่อไป

‘โครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ’ อยู่ภายใต้การดำเนินงานด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม(Social Enterprise) ของ กฟผ. นำร่องที่ชุมชนหมู่บ้านอพยพ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะจ.ลำปาง โดยปี 2566 ส่งเสริมเกษตรกรรมแนวตั้ง  (Vertical Farm) ปลูกผักปลอดสารพิษ ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน (บริษัท ไดสตาร์ เฟรช จำกัด) นำเทคโนโลยี มาผสมผสานกับการทำเกษตรกรรม และถ่ายทอดสู่ชุมชนเป็นแห่งแรกของภาคเหนือ กำลังการผลิต 1 ตัน/เดือน ส่งขายถึงผู้บริโภคโดยตรงผ่านช่องทางตลาด Online ในแบรนด์ Mae Moh Fresh ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเกษตรแนวตั้งตำบลบ้านดง เป็นเจ้าของธุรกิจ และบริหารจัดการโดยคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ในนามของ บริษัท นิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ จำกัด

สำหรับในปี 2567 นี้ จะมีการเปิดตัวหน่วยธุรกิจใหม่คือเกษตรอินทรีย์ 6 โรงเรือนกำลังการผลิต 4.8 ตัน/เดือน มีอาคารรวบรวมสินค้าระบบพลังโซลาร์เซลล์ โดย กฟผ. ได้ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน (บริษัท คิว บ็อกซ์ พอยท์ จํากัด) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตรด้านการผลิตพืชผักอาหารปลอดภัยภายใต้ แพลตฟอร์ม“Farmbook” เชื่อมโยงผู้ผลิตไปยังตลาดที่สำคัญ อาทิ ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรดร้านอาหาร โรงแรม สร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ยังมีแผนในการขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ที่มีศักยภาพใน อ.แม่เมาะ ต่อไปด้วย

ส่วนว่าที่ ร.ต.ธนพงษ์พันธ์ เกี๋ยงแก้ว กำนันตำบลบ้านดง ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท นิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ จำกัด กล่าวว่า โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร แสดงให้เห็นว่า ‘โครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ’ มีทรัพยากรที่พร้อม สามารถผลักดันให้ชุมชนและผู้ประกอบการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ช่วยให้เศรษฐกิจในพื้นที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ เกิดการจ้างงานในชุมชน และการกระจายรายได้สู่สังคมอย่างยั่งยืน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"