ศบค.คลาย ‘ล็อกดาวน์’ ร้านอาหารห้องแอร์เปิดนั่งได้ 50% ห้างถึง 2 ทุ่ม คงเคอร์ฟิว 3 ทุ่ม-ตี 4

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ศบค.มีติคลายล็อกดาวน์พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ร้านอาหารนั่งรับประทานได้-ห้างเปิดได้แบบมีเงื่อนไข ไม่เกิน 2 ทุ่ม ตั … อ่านเพิ่มเติม ศบค.คลาย ‘ล็อกดาวน์’ ร้านอาหารห้องแอร์เปิดนั่งได้ 50% ห้างถึง 2 ทุ่ม คงเคอร์ฟิว 3 ทุ่ม-ตี 4