ครม.ไฟเขียว ซื้อวัคซีน ‘ซิโนแวค’ เพิ่ม 10.9 ล้านโดส พร้อมจัดหา ‘ไฟเซอร์-โมเดอร์นา’

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine () กรุงเทพฯ – คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพิ่ม รวดเดียว 3 ยี่ห้อ ‘ซิโนแวค-ไฟเซอร์-โมเดอร์นา’ วันที่ 6 กรก … อ่านเพิ่มเติม ครม.ไฟเขียว ซื้อวัคซีน ‘ซิโนแวค’ เพิ่ม 10.9 ล้านโดส พร้อมจัดหา ‘ไฟเซอร์-โมเดอร์นา’