ครม. ไฟเขียว ลดเงินสมทบประกันสังคม ทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง 3 เดือน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกรุงเทพฯ – ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบลดการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ผู้ประกันตน มาตรา 33 และ 39 งวดเดือนมิถุนายน … อ่านเพิ่มเติม ครม. ไฟเขียว ลดเงินสมทบประกันสังคม ทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง 3 เดือน