X

ครม. ไฟเขียว ลดเงินสมทบประกันสังคม ทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง 3 เดือน

กรุงเทพฯ – ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบลดการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ผู้ประกันตน มาตรา 33 และ 39 งวดเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2564

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบ ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยจะออกเป็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. …. ต่อไป

โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 จะปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนายจ้างและผู้ประกันตน จากร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 2.5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน

ผู้ประกันตนมาตรา 39 ปรับลดอัตราเงินสมทบ จากเดิมเดือนละ 432 บาท เหลือเดือนละ 216 บาท

สำหรับฝ่ายรัฐบาลยังส่งเงินสมทบในอัตราเดิม คือ ร้อยละ 2.75 ของค่าจ้างผู้ประกันตน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วยเสริมสภาพคล่องในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ได้รับ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทั้งของนายจ้างและผู้ประกันตน รวมถึงยังช่วยรักษาระดับการจ้างงานของนายจ้างด้วย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า แม้การลดอัตราเงินสมทบเป็นเวลา 3 เดือน จะทำให้กองทุนฯ จัดเก็บเงินสมบทลดลงถึง 20,163 ล้านบาท แต่จะผันมาเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากัน คือ นายจ้างและผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์จากการลดภาระค่าใช้จ่าย

โดยในส่วนของนายจ้าง 485,113 ราย จะลดค่าใช้จ่ายลงได้ 9,487 ล้านบาท
ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11.1 ล้านคน จะลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้ 9,487 ล้านบาท
ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1.8 ล้านคน จะลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้ 1,189 ล้านบาท
เมื่อรวมผู้ประกันตนทั้ง 12.9 ล้านคนแล้ว จะลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้ถึง 10,676 ล้านบาท

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"