X

5 องค์กร ผนึกกำลัง ‘อนุรักษ์สัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไทย’ จัด WILD RACE เดิน-วิ่งวิถีใหม่ ไม่ทอดทิ้งสัตว์ป่า

กรุงเทพฯ – 5 องค์กรแนวร่วมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ จับมือรวมพลังคนใส่ใจร่วมห่วงใยสัตว์ป่า จัดกิจกรรกรรม เดินวิ่งรวมพลังอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไทย ‘WILD RACE SEASON # 1 VIRTUAL RACE FOR 19 RESERVED ANIMALS’ ซึ่งมีทั้งหมด 5 Series ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยการเดิน-วิ่ง พร้อมชวนคนไทยร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไทยอย่างยั่งยืน

กิจกรรม WILD RACE SEASON # 1 VIRTUAL RACE FOR 19 RESERVED ANIMALS เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและเรียนรู้สัตว์ป่าสงวนของไทย โดยสมาคมอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) มาครึ่งทางแล้ว และโค้งสุดท้ายใน series ที่ 3-5 นี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันเป็นหนึ่งในภาคีส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนไทย
นายไพรัตน์ ธารไชย นายกสมาคมอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นไปอย่างยั่งยืนไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว ควรจะสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ความรู้ด้วย ซึ่งรายได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ สมาคมฯ จะนำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาวิจัยและการผลิตสื่อเกี่ยวกับสัตว์ป่าให้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจที่ต้องการสร้างสรรค์และสานต่อความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชีววิทยาและการอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนไทย

ซึ่งใน series 1 รายได้นำมาเป็นรางวัล จัดประกวดคลิปวิดีโอสั้น ในหัวข้อ ‘การอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนไทย’ สำหรับน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษา เมื่อเดือนธันวาคม 63 ที่ผ่านมา และใน Series 2 จัดให้มีการประกวดวาดภาพสัตว์ป่าสงวนของไทย สำหรับน้อง ๆ ระดับชั้นประถมศึกษา ร่วมชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท ติดตามรายละเอียดการประกวดได้ที่ www.wildrace.net

ด้าน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบุว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากจะผลิตบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการและวิจัยสัตว์ป่าแล้ว ยังมีผลงานวิจัยและการศึกษาด้านสัตว์ป่า ทั้งในส่วนที่เป็นผลงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย นิสิต และหน่วยงานร่วมวิจัยจำนวนมาก ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะวนศาสตร์ คณะประมง และคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงพันธกิจในการดูแลรักษาสัตว์ป่าที่ป่วยหรือประสบอุบัติเหตุของคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ด้วย

ส่วนนางสุวรรณี ยุธานุสรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 9 สำนักผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ ให้การสนับสนุนโครงการนี้ โดยมอบบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระราม 9 ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง 5 มูลค่าใบละ 200 บาท จำนวน 10,000 ใบ ให้แก่ผู้สมัครร่วมกิจกรรมทุกคน พร้อมของรางวัล หมวกแก๊ป และแก้วน้ำ สำหรับนักวิ่งหรือนักปั่นที่ร่วมโครงการอีก 420 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท รวมถึงให้การสนับสนุนนักวิชาการ ข้อมูลต่าง ๆ ในกิจกรรม Exclusive trip ที่พามาชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ คลอง 5 คลังสมบัติไทย-คลังสมบัติโลก เปิดให้นักวิ่งชมห้องเก็บตัวอย่างสัตว์สงวนและเขาสัตว์ป่าหายาก ทั้งที่สูญพันธุ์ไปแล้วและใกล้สูญพันธ์ ที่ปกติแล้วไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้าชม

นายอภิเดช สิงหเสนี รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระบุว่า เนื่องจากโครงการมีเป้าหมายจัดวิ่งฟรี แบบไม่มีค่าใช้จ่าย องค์การสวนสัตว์ฯ จึงให้การสนับสนุนพื้นที่วิ่งเก็บระยะแบบ Exclusive ใน Series # 3-5 โดย Series # 3 วิ่งในเส้นทางที่จะได้เห็นสัตว์ป่าสงวนแบบใกล้ชิด ณ สวนสัตว์เขาเขียว จ.ชลบุรี

ขณะที่ ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงเทพ มุ่งมั่นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ การได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม WILD RACE SEASON # 1 VIRTUAL RACE FOR 19 RESERVED ANIMALS เป็นแนวทางสำคัญที่ธนาคารกรุงเทพ กับ สมาคมอุทยานแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวน จะได้ร่วมกันส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน อนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะสัตว์ป่าสงวน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้อย่างเข้าใจ เกิดกระแสการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เข้าใจและยั่งยืน

นางสาวขวัญเรือน ถาวรทวีวงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ INSPIRE RUNNER ผู้ดำเนินงานจัดกิจกรรมครั้งนี้ ร่วมกับ บริษัท อันโต จำกัด ชี้แจงรายละเอียดการจัดงานว่า กิจกรรม WILD RACE SEASON # 1 VIRTUAL RACE FOR 19 RESERVED ANIMALS ภายใต้ THEME สัตว์ป่าสงวน ซึ่งมีทั้งหมด 19 ชนิด จึงแบ่งกิจกรรมเป็น 5 ซีรีส์ ระยะเวลาซีรีส์ละ 60 วัน จะเริ่มต้น series ใหม่ Series # 3 Endangered ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 64 นี้ เดินวิ่งที่ไหนก็ได้ เพื่อสัตว์กีบใกล้สูญพันธุ์ 4 ชนิด คือ ควายป่า เก้งหม้อ ละองละมั่ง สมเสร็จ

เปิดรับสมัครและส่งผล ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564 ทาง www.letsracethailand.com หรือ Application : LET’S RACE Thailand (iOS และ Android)

ติดตามข่าวสารกิจกรรม WILD RACE SEASON # 1 VIRTUAL RACE FOR 19 RESERVED ANIMALS เพิ่มเติมผ่านทาง Facebook : Wild Race Inspire Runner และ Line id : @inspirerunner

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"