X

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ได้รับเกียรติบัตรรับรอง ‘สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข’

เชียงราย – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้รับเกียรติบัตรรับรอง โครงการ ‘สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข’ ระดับประเทศ ในระดับดีเด่น (โล่ทอง)

นายยุทธภูมิ ต๊ะเขตต์ พยาบาลอาวุโส ฝ่ายแพทย์ เป็นผู้แทนท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบเกียรติบัตรรับรอง ‘สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข’ จาก นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

เกียรติบัตรดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ทชร. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของโครงการ และเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชากรวัยทำงานมีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ ให้ปลอดภัยจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสุขภาพจิตที่ดี รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อันเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่จะทําให้องค์กรเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"