นิสิต ม.เกษตรฯ เข้าข่ายติดโควิด-19 แล้ว 1 คน พร้อมเปิดไทม์ไลน์เฝ้าระวัง

กรุงเทพฯ –  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศพบนิสิต เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 1 คน คาดติดจากร้านอาหารย่านทองหล่อ พร้อมแจ้งไทม์ไลน์ ให้คนใกล้ชิดกักตัว 9 วัน

วันที่ 21 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระบุว่า ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พบนิสิตอยู่ในข่ายผู้ที่สงสัยว่าจะติตเชื้อโควิด-19 เนื่องจากได้สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในร้านอาหารย่านทองหล่อ กรุงเทพมหานคร  โดยผลตรวจรอบแรก ระบุว่าติตเชื้อโควิด-19 และกำลังรอผลตรวจยืนยันรอบที่ 2 ซึ่งจากข้อมูลการเฝ้าระวังและสอบสวนการแพร่เชื้อโควิด-19 ของคณะกรรมการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มก.ได้สรุปไทม์ไลน์ ไว้ด้วย

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อโควิด-19 และลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเข้าไปในสถานที่ตามไทม์ไลน์ของนิสิตผู้ที่สงสัย ว่าจะติดเชื้อโควิด-19 ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และให้หยุดเรียนหรือหยุตมาปฏิบัติงาน เพื่อพักสังเกตอาการตนเอง อยู่ในที่พำนักเป็นเวลา 9 วัน และหากนิสิต บุคลากรมีอาการป่วย มีไข้ หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจ ขอให้รีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยอาการโดยเร็ว

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วทั้งพื้นที่ของอาคารและสถานที่ที่นิสิตเข้าเรียน ตลอดจนทุกตึกภายในคณะเรียบร้อยแล้ว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น