X

ครั้งแรก! สคช.-กกจ. เชื่อมข้อมูล เพิ่มช่องทางคนหางาน

กรุงเทพฯ – เพิ่มโอกาสให้คนมีงานทำมากขึ้น ด้วยการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับ กรมการจัดหางาน   

นายนพดล ปิยะตระภูมิ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) และนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ เชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ทั้ง 2 ฝ่าย สามารถเข้าถึงตำแหน่งว่างงานได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพิ่มช่องทางในการหางานของบุคคล ผ่านเว็บไซต์ สคช. และกรมการจัดหางาน เมื่อ 13 ธันวาคม 2562

ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการประสานความร่วมมือกัน ด้วยการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ บนแพลตฟอร์มของทั้ง 2 ฝ่าย ที่ไม่เพียงเป็นการเชื่อมโยงข้อมูล แต่ยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  นายนพดล ระบุว่า การเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกับกรมการจัดหางาน จะทำให้บุคคลที่ผ่านการประเมินสมรรถนะเป็นมืออาชีพกับ สคช. เกือบ 1 แสนคน ถูกเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลของ กรมการจัดหางาน ทำให้คนในอาชีพเอง รวมทั้งผู้ประกอบการ มีช่องทางในการค้นหามืออาชีพเข้าทำงานได้เพิ่มขึ้นอีกช่องทาง ข้อมูลจากทั้ง 2 ฝ่าย ยังจะถูกนำมาประมวลผล และวิเคราะห์แนวทางในอนาคตได้ว่า อาชีพอะไรบ้างที่เป็นที่ต้องการของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ อุตสาหกรรม ภาคบริการ และการเกษตร ซึ่ง สคช.จะพัฒนาต่อยอดมาตรฐานอาชีพ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อผลิตกำลังคนมืออาชีพให้ตรงตามความต้องการจริง ๆ

ด้านอธิบดีกรมการจัดหางาน เสริมว่า ความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กำลังคนสามารถหางานได้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ คนที่หางานทำมีโอกาสได้งานทำมากขึ้น มีโอกาสที่จะได้ค่าตอบแทนมากขึ้น เพราะมาตรฐานอาชีพที่จัดทำโดย สคช. เป็นการการันตีในขั้นต้นอยู่แล้วว่า อาชีพและสมรรถนะแบบไหน เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  นอกจากนี้ ผู้ใช้แรงงานเองจะได้เห็นความสำคัญ และตระหนักถึงความสำคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพมากขึ้น เพราะการเพิ่มทักษะการทำงาน ยิ่งมีทักษะสูงโอกาสที่อัตราค่าจ้างสูงก็จะเพิ่มขึ้น มีโอกาสได้งานทำมากขึ้นกว่าผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิวิชาชีพ

เบื้องต้น คาดว่าการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของ สคช. และกรมการจัดหางาน จะสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมภายใน 2 เดือนนี้  ข้อมูลจาก สคช.จะยังสามารถนำมาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อนำมาใช้ในการแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ให้มีงานทำตรงตามความรู้ ความสามารถ และยังจะเป็นแนวทางในการพัฒนากำลังคน ให้สอดรับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง จะช่วยลดอัตราการว่างงานในอนาคตได้ด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"