X

เชิญเที่ยวงาน สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ลุ่มน้ำป่าสัก เนื่องในวันดินโลก

วันที่ 3 ธ.ค. 61 ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานทาน 10 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายบำรุงรักษา นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รอง ผวจ.ลพบุรี นายศุภชัย มโนการ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ นายสนอง คำสองสี ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลพบุรี ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันกระทำพิธีเปิดงาน “สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ลุ่มน้ำป่าสัก” เนื่องในโอกาสวันดินโลก ปี 2561


ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมชลประทานดำเนินการจัดงาน “สืบสาน ศาสตร์พระราชาพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำปราจีนบุรี” เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันดินโลก พร้อมทั้งนำเสนอผลงานความสำเร็จเชิงภูมิสังคม โครงการพัฒนาระบบกสิกรด้วยศาสตร์พระราชา ในพื้นที่นำร่อง 5 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำป่าสัก และ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี โดยกรมชลประทานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ 2 ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำปราจีนบุรี ในส่วนของจังหวัดลพบุรี กำหนดการจัดงาน ในระหว่างวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. จำนวน 5 วัน ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ได้มีการบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน โดยกรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานวันดินโลก ปี 2561 มีหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงจากกระทรวงต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี ให้การสนับสนุนการจัดงาน ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต และแปลงสาธิต โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งเป็นผลจากการน้อมนำ ศาสตร์พระราชา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ มาบูรณาการในรูปแบบประชารัฐที่เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน และน้ำ เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ และพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมแต่ละพื้นที่

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน