X

รพ.มะเร็งเปิดนิทรรศการวันมะเร็งโลก World Cancer Day2022

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมะเร็งโลกหรือ World Cancer Day ที่ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี นายแพทย์เมธี วงศ์เสนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ได้ร่วมกันเป็นประธาน เปิดนิทรรศการเนื่องใน “ วันมะเร็งโลก ” (World Cancer Day) ประจำปี 2565 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ป่วยมะเร็ง ญาติผู้ป่วย และ ประชาชนทั่วไป รวมถึงรณรงค์ให้ทุกคนใส่ใจ ตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุกปี ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนเชิงรุก เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งที่พบมากในประชากรกลุ่มเสี่ยง ภายใต้สิทธิประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกคน ตระหนักรู้ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน และลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง รวมถึงการดูแลตัวเองและคนที่คุณรักให้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทศการให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง การถามตอบปัญหาชิงรางวัล การรักษามะเร็งทางเลือกด้วยพืชสมุนไพร คลินิกกัญชา และการเสวนาวิชาการเกี่ยวกับโรงมะเร็งในประเทศไทย


ทั้งนี้ โรคมะเร็ง เป็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพเกิดขึ้นได้ในทุกระบบของร่างกายและพบว่าอัตราการเกิดโรคมะเร็งและอัตราการตายเพิ่มขึ้นทุกปีทั่วโลก แต่อย่างไรก็ตามมะเร็งหลายชนิดเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้าพบตั้งแต่ในระยะแรก


ซึ่ง องค์การอนามัยโลก(WHO) และองค์การสหภาพต่อต้านมะเร็งระหว่างประเทศ (UICC) ได้กำหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก หรือ World Cancer Day เพื่อให้ประชาชนทั่วโลก มีความรู้ มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง โดยปีนี้กำหนดหัวข้อการรณรงค์ในประเด็นมะเร็งปากมดลูกและการตรวจ HPV Self Test นั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนกระหนักรู้และร่วม เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง ซึ่งมีผลกระทบในระดับบุคคลครอบครัวสังคมและประเทศชาติ เพื่อลดความเสี่ยงของการป่วยเป็นมะเร็งประชาชนควรปฏิบัติตนลดความเสี่ยงสังเกตอาการผิดปกติตัวเองเพื่อไม่เกิดโรค มะเร็งหรือสามารถพบการเกิดโรคมะเร็งได้ในระยะเริ่มแรกและสามารถรับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้มีโอกาสหายขาดไม่ต้องทุกข์ทรมานจากการคุกคามของโรค และเสียชีวิตจากโรคนี้ในที่สุด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน