นครฯ- วัดเจดีย์ห้าม! บุคคล 18 พื้นที่เสี่ยง เข้ากราบไหว้’ไอ้ไข่’

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineนครศรีธรรมราช : เจ้าอาวาส วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เพิ่มมาตรการเข้ม ออกหนังสือประกาศงดรับบุคคลจากพื้นที่เสี่ยง 18 จว.เข้าสักการะบู … อ่านเพิ่มเติม นครฯ- วัดเจดีย์ห้าม! บุคคล 18 พื้นที่เสี่ยง เข้ากราบไหว้’ไอ้ไข่’