X

นครฯ – ‘เมืองคอน’ แชมป์อุบัติเหตุ-ผู้บาดเจ็บ สงกรานต์ 64 ของประเทศ

นครศรีธรรมราช : สรุป 7 วันเทศกาลสงกรานต์ 2564 เกิดอุบัติเหตุ 106 ครั้ง บาดเจ็บ 109 คน เสียชีวิต 5 คน แม้บรรลุเป้าหมาย แต่สถิติสะสมจำนวนครั้งอุบัติเหตุ และจำนวนผู้บาดเจ็บ กลับสูงสุดของประเทศ
วันที่ 17 เมษายน 2564 นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปผล 7 วันการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 โดยวันที่ 16 เมษายน 2564 (วันสุดท้ายของการรณรงค์) มีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 15 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 14 คน เสียชีวิต 1 ราย

สรุปรวม 7 วัน ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 106 ครั้ง (สูงสุดของประเทศ) มีผู้บาดเจ็บ 109 คน (สูงสุดของประเทศ) เป็นชาย 75 คน หญิง 34 คน และมีผู้เสียชีวิต 5 ราย

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ จากการมีพฤติกรรมเสี่ยง คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือมีสิ่งกีดขวางบนถนน ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนน อบต./หมู่บ้าน อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 24 ครั้ง อำเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ มี 2 อำเภอ คือ อำเภอนาบอนและอำเภอถ้ำพรรณรา

ผลการดำเนินการตามมาตรการ 10 รสขม สะสม 7 วัน มีผู้ถูกดำเนินคดีรวม 7,353 ราย ส่วนใหญ่ไม่สวมหมกนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ตามลำดับ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ส่งผลให้การปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 บรรลุเป้าหมายตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ เมื่อเทียบกับสถิติเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560-2562) เป้าหมายจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ 111 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บ 118 คน และเสียชีวิต 5 คน ส่วนสงกรานต์ ปี 2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดอุบัติเหตุ 106 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ (ต้องรักษาตัวใน รพ.) 109 คน เสียชีวิต 5 ราย อย่างไรก็ตาม แม้บรรลุเป้าหมายตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ แต่มีสถิติสะสมจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ และจำนวนผู้บาดเจ็บ สูงสุดของประเทศ ซึ่งจะได้นำสถิติต่าง ๆ มาถอดบทเรียน เพื่อนำไปปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

กิติ์ดนัย ไชยนุรัตน์

กิติ์ดนัย ไชยนุรัตน์

ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นเว็บไซต์ 77 ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แพลตฟอร์มชุมชนข่าวสาร 77 จังหวัด พบกับเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง กับข่าวท้องถิ่นทั่วประเทศ