‘ธนารักษ์’เมืองคอน เดินหน้าโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมครั้งที่ 3 ในพื้นที่ราชพัสดุ” หลัง ปชช.สนใจมาก

นครศรีธรรมราช:ธนารักษ์เมืองคอน เป็นปลื้ม หลังพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ชุมชน ให้ความสนอกสนใจโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ลั่น! จัดแล้ว 2 ครั้งเสียงตอบรับดีเยี่ยม เดินหน้าต่อเดือนละครั้ง จบสิ้นเดือนสิงหาคม 2563วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายธีรพงค์ สุขช่วย ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ได้กำหนดเปิดตลาดนัดชุมชน ตลาดพุดหง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ครั้งที่ 3 ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นรูปธรรม ตามแนวทางกลยุทธ์ 3 สร้าง คือ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งที่ผ่านมากได้ดำเนินการจัดไปแล้ว ถึง 2 ครั้งด้วยกัน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 และวันที่ 16 มกราคม 2563 และในครั้งนี้ได้กำหนดจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ภายในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นศ.1235 ตลาดพุดหง (ราชประชานุสรณ์) ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ให้กับพ่อบ้านและแม่บ้าน ทั้งสินค้าอุปโภค และบริโภค จากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น จากกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน และชาวบ้านจากพื้นที่ต่างๆ อาทิ สินค้าจากกลุ่มจักสาน กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแกง ขนมทองม้วน และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนชาวบ้านทุกคนหันมาอุดหนุนและบริโภคของหรือสินค้าที่มีการผลิตขึ้นในจังหวัด ชุมชนของตนเอง และเป็นการกระตุ้นฐานการผลิตสินค้าของพี่น้องประชาชนในพื้นถิ่นนั้นๆ สร้างรายได้เพิ่มให้กับสมาชิก และคนในครอบครัว ได้อยู่อย่างมีความสุข

ทั้งนี้จากการเปิดตลาด 2 ครั้ง ที่ผ่านมา พบว่าประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ต่างให้ความสนใจมาจับจ่ายซื้อของกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมดะงกล่าวนี้จะมีการจัดขึ้นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และจะสิ้นสุดตัวโครงการในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 รวมทั้งหมด 9 ครั้ง ซึ่งทางธนารักษ์นครศรีธรรมราชจึงขอใช้โอกาสและช่างทางนี้ เพื่อเผยแพร่เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานตลาดนัดชุมชน ตลาดพุดหง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ในวันและเวลาที่กำหนด หากเกิดข้อสงสัยและไม่เข้าใจข้อมูลในด้านด้านใดด้านหนึ่ง สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 075-310491″ นายธีรพงค์ กล่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น