X

Starfish Maker สร้างผู้เรียนเพื่ออนาคต ลดช่องว่างการศึกษาให้กับเด็กไทย 

มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ร่วมลงนาม (MOU) กับโรงเรียนสังกัด สพป. กรุงเทพมหานคร และนครปฐม พร้อมด้วย สพฐ.
เผยแพร่โครงการ   “Starfish Maker”สร้างผู้เรียนเพื่ออนาคต ลดช่องว่างการศึกษาให้กับเด็กไทย

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 -ที่โรงแรมยอรัลเบญจา กรุงเทพฯ นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมาประ ถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.) เป็นประธานเปิดงาน พิธีร่วมลงนามระหว่างมูลนิธิสตา ร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร และ โรงเรียนนำร่องในโครงการ Innovative School ของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการ ศึกษา สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน รวม 9 แห่ง เพื่อร่วมมือส่งเสริม โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย และประถมศึกษา โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นฐาน บูรณาการความรู้ผ่านกระบวนการสะ เต็มศึกษา หรือStarfish Maker

“กิจกรรมสตาร์ฟิช เมกเกอร์ ช่วยเสริมสร้างทักษะให้กับเด็ก ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอก าสให้เด็กได้ค้นหา กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น กล้าคิดกล้าทำ พร้อมทั้งพัฒนาทักษะแห่งความสำเ ร็จที่จำเป็น ต่อการทำงานในศตวรรษที่ 21  เช่น การแก้ไขปัญหา การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับเด็ก ในยุคนี้ นอกจากนี้ ยังเปิดชุมชนออนไลน์ ให้บุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ามาแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้กัน ได้ทุกที่ ทุกเวลา นับเป็นอีกหนึ่งองค์กร ที่เข้ามาร่วมขับคลื่น เพื่อลดช่องว่างการศึกษาให้กับเด็กไทย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย” รองผู้อำนวยการ สพก. กล่าว

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น กล่าวเพิ่มเติมว่า “ ที่ผ่านมาได้จัดอบรมให้ความรู้แ ก่นักการศึกษา ครู ผู้สอน จำนวน 483 คน จาก 170 โรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพและนำไปใช้ในก ารเรียน การสอน โดยได้ก่อตั้งศูนย์สาธิตที่ได้รั บการยอมรับ 4 สาขา ได้แก่ เชียงใหม่ แม่แตง เชียงราย และสมุทรสาคร เปิดพื้นที่ให้เด็ก โรงเรียน ชุมชน ได้เข้ามาใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ปัจจุบันโครงการ Starfish Maker มีผู้เข้าใช้บริการทั้งสิ้น 12,041 คน แบ่งเป็นนักเรียน 10,629 คน และครู 1,412 คน  เป้าหมายที่วางไว้คือเข้าถึงการ พัฒนาศักยภาพให้กับผู้สอน จำนวน 500 โรงเรียน ภายใน 5 ปี สำหรับปีนี้มีตั้งเป้าไว้ที่ 100 โรงเรียน อย่างไรก็ตาม คุณภาพของผู้สอนที่ผ่านการพัฒนา อย่างมีศักยภาพคือสิ่งที่สำคัญ จึงได้มีการติดตาม ดูแลโรงเรียนที่ทำ MOU ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับครูหรือนักการศึกษาท่านใด สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.starfishmaker.org”

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

กฤษฎาพงษ์ แววคล้ายหงษ์

กฤษฎาพงษ์ แววคล้ายหงษ์

ADmin : สำนักข่าวตราดทีวี จังหวัดตราด