X

ส.ส.อนันต์ ปธ.กรรมาธิการกิจการสภาฯ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาชน ต.หัวถนน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 มี.ค.65 ที่ วัดอุเบกขาราม ม.3 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร “นายอนันต์ ผลอำนวย” ส.ส.กำแพงเพขร เขต 3 และประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวเปิดโครงการสัมมนาการแก้ไขปัญหาของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นทั้งหมด 4 แห่ง ระหว่างวันที่ 22-24 มี.ค.65

     ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวถนน จำนวน 200 คน เข้าร่วมรับฟังการอบรมดังกล่าว โดนมีวิทยากรผู้มีความรู้ในด้านต่างๆ อาทิเช่น “นายหาญ หงษ์ยนต์” อดีดผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ,นางศิริพร อิ่มสุขศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง ,นายธเนตร ภู่เจริญ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ซึ่งวิทยากรทั้ง 3 คน มีความเชียวชาญในการนำแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ “ในหลวง รัชกาลที่ 9” ไปปรับใช้ในการบริหานงานในองค์กร พร้อมกับเผยแพร่จนประสบผลสำเร็จในการทุกภารกิจ ซึ่งวันนี้ในสถานะการณ์ที่โลก และสังคมไทยมีการเกิดวิกฤตปัญหาต่างๆมากมาย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนตัองเริ่มต้นเรียนรู้ชีวิตในแบบพอเพียง อันจะทำให้ชีวิตในปัจจุบันสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมีความสุขตามรอย “ในหลวง ร.9” โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก “นายสดุดี พุทธัง” นายอำเภอคลองขลุง ได้พูดคุยเยี่ยนเยือนประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาเพื่อนำไปแก้ไขด้วย ซึ่งในวันนี้ “นายอนันต์ ผลอำนวย” พร้อมผู้นำในพื้นที่ ได้เข้ากราบนมัสกาลเจ้าอาวาสวัดอุเบกขารามเพื่อความเป็นสิริมงคลครั้งนี้ด้วย

     “นายอนันต์ ผลอำนวย” ส.ส.กำแพงเพขร เขต 3 ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร กล่าว่า ” ในปัจจุบันสถานะการณ์โลกเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในทุกด้าน ซึ่งตนเองในส่วนของสมาขิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกเลือกมาจากประชาชน มีความตระหนักดีว่าจะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่นัองประชาขนอย่างไร และการนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการแก้ไขปัญหานั้น จะทำให้ทุกคนมีความสุขอย่างยั้งยืน รวมถึงสิ่งที่นำไปปฎิบัติแล้วได้ผลจริง ทั้งนี้ต้องขอบคุณผู้นำท้องถิ่นทุกภาคส่วนที่เป็นแกนนำหลักสำคัญของหมู่บ้าน ที่คอยสอดส่องและให้การประสานงานครั้งนี้จนสำเร็จ ซึ่งจะทำให้ประโยชน์ที่ได้ตกอยู่กับประชาชนทุกคนอย่างเห็นได้ชัด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน