นายกฯเปิดเพจเฟซบุ๊ก ให้ประชาชนสื่อสารได้โดยตรง

สำนักนายกรัฐมนตรี เตรียมเปิดตัวโครงการ GCC Line (Govemment Communication Channel) ในวันที่ 3 เม.ย.นี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญของรัฐบาลไปยังข้าราชการ 1 ล้านคน เพื่อส่งต่อไปยังประชาชน 65 ล้านคน

กลุ่มไลน์ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดย ระดับที่ 1 เป็นระดับผู้บริการกระทรวงทบวงกรม คือ  ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยสำนักนายกรัฐมนตรีจะส่งข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีและผลงานรัฐบาลเข้ามาในกลุ่ม เพื่อส่งต่อข้อมูลไปยังระดับที่ 2

ระดับที่ 2 คือ ผู้จรวจราชการกระทรวง ที่ปรึกษา รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก หรือระดับกอง ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด

เมื่อระดับที่ 2 ได้รับทราบข้อมูลแล้วให้ส่งต่อข้อมูลไปยังระดับที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยราชการในสังกัด และกรมส่วนราชการในจังหวัด

ข้อมูลผ่าน Line จะเป็นข้อมูลสำคัญของรัฐบาล อาทิ มติคณะรัฐมนตรี มาตรการสำคัญของแต่ละกระทรวง ประกาศ ชี้แจง อธิบายข้อเท็จจริง ข่าวที่ปรากฏในสื่อ และคู่มือผลงานของรัฐบาล

นอกจากนี้จะเปิดตัวโทรศัพท์สายด่วน และเพจเฟซบุ๊กของนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นช่องทางสำหรับประชาชนที่มีเรื่องเดือดร้อนหรือข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนได้สื่อสารถึงนายกฯ หรือรัฐบาลโดยตรง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น