สถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายใหม่ที่สมุทรปราการวันนี้  165 รายเสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย

สถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการ วันนี้ 165 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในพื้นที่จำนวน 92 ราย และผู้ป่วยที่รับมารักษาต่อ 73 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ วันนี้ที่ 7 พฤษภาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อทั้งและนอกพื้นที่จำนวน  165   ราย  เป็นผู้ป่วยในพื้นที่จำนวน 92 ราย  แยกเป็นอำเภอเมืองสมุทรปราการ  41 ราย  อำเภอพระประแดง 13 ราย อำเภอพระสมุทรเจดีย์  8 ราย อำเภอบางพลี 23 ราย อำเภอบางบ่อ  2  ราย อำเภอบางเสาธง 5  ราย  รับมารักษาต่อในสมุทรปราการจำนวน  73  ราย  เสียชีวิตเพิ่มอีก  2 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 33 ปี พนักงานบริษัท มีประวัติเสี่ยง เดินทางไปในสถานที่แอดอัดอยู่ จ.ชลบุรี ส่วนอีกรายเป็นหญิงชาวจีน อายุ  86 ปี มีโรคประจำตัว ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน อยู่ในกรุงเทพมหานคร  สำหรับผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน มาจนถึงปัจจุบันจำนวน   2,902  ราย แยกเป็นในพื้นที่ 2,000   ราย  นอกพื้นที่ 902  ราย  กำลังรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ  564  ราย รักษาในโรงพยาบาลเอกชน  429   ราย  รักษาใน Hospitel ราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ จำนวน 581   ราย  และการคัดกรองเฝ้าระวังในคลินิก ARI และในชุมชน จำนวน 103,410  ราย  พบผู้ติดเชื้อจำนวน 2,001   ราย

ส่วนข้อมูลจำนวนเตียงผู้ป่วยในสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดสมุทรปราการ ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลรัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 257เตียง คงเหลือ 24 เตียง   โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (Hospitel) จำนวน 944 เตียง คงเหลือ 363 เตียง โรงพยาบาลรัฐสังกัดอื่น ๆ จำนวน  214 เตียง คงเหลือ 27 เตียง (ไม่มี Hospitel)  โรงพยาบาลเอกชนจำนวน 1,058 เตียง คงเหลือ 125 เตียง Hospitel โรงพยาบาลเอกชน 6 แห่ง จำนวน 1,303 เตียง คงเหลือ 712 เตียง   ทำให้เตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐเหลือเพียง 51 เตียง และโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งในจังหวัดสมุทรปราการเหลือเพียง 125 เตียง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน