รถบัสโดยสารปรับอากาศ สุวรรณภูมิ-หัวหิน และ สุวรรณภูมิ-พัทยา เปิดให้บริการแล้ว

ผู้ประกอบการรถบัสโดยสารปรับอากาศ เส้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-หัวหิน และ เส้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-พัทยา เปิดให้บริการแล้ว หลังหยุดให้บริการเนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไว้รัสโควิด-19

ตามที่ผู้ประกอบการ รถบัสปรับอากาศ เส้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-หัวหิน และ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-พัทยา ได้หยุดให้บริการเนื่องจากไม่มีผู้โดยสารเดินทางจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 เม.ย.63 ซึ่งในขณะนี้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เริ่มมีการให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศทำให้มีผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการเดินทางจาก ทสภ. ไปหัวหิน และทสภ. ไปพัทยาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงขอกลับมาให้บริการใหม่โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการส่งเสริมตามมาตรการผ่อนปรนของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ แต่ยังคงมาตรการคัดกรองผู้โดยสารและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยผู้โดยสารทุกท่านต้องผ่านจุดคัดกรองบุคคลที่เข้ามาใช้บริการภายในอาคารผู้โดยสาร ทสภ. ต้องสวมหน้ากากอนามัย และผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากบุคคลใดไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือวัดอุณหภูมิได้สูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส จะปฏิเสธการให้เข้าภายในอาคารผู้โดยสาร ทสภ. นอกจากนี้ ภายในรถบัสปรับอากาศได้จัดวางแอลกอฮอล์ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 70% สำหรับล้างมือไว้ให้บริการ และผู้โดยสารทุกท่านจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเดินทาง หลังทำการรับ-ส่งผู้โดยสาร จะดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดจุดสัมผัส (High-Touch Areas) ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

ผู้โดยสารสามารถซื้อบัตรโดยสารได้ที่อาคารผู้โดยสารท่าอากาศสุวรรณภูมิ ชั้น 1 ประตู 8 โดยมี รอบการเดินรถดังนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – หัวหิน วันละ 1 เที่ยว รถออกเวลา 12.30 น. และ หัวหิน –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รถออกเวลา 11.00 น. ค่าโดยสาร 294 บาท/คน/เที่ยว และ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. – พัทยา วันละ 4 เที่ยว รถออกเวลา 09.00 น. 12.00 น. 15.00 น. และ 18.00 น. ค่าโดยสาร 130 บาท/คน/เที่ยว และพัทยา – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีรถออกวันละ 4 เที่ยว รถออกเวลา 09.00 น. 12.00 น. 15.00 น. และ 18.00 น. ค่าโดยสาร 130 บาท/คน/เที่ยว
ทั้งนี้ ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์จึงขอให้ผู้โดยสารสอบถามตารางการเดินรถและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-6324-2391 หรือ AOT Contact Center 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น