ศรีสะเกษ ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนคิด ทำ นำ เปลี่ยน

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๗ น. ที่ศูน์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สาขาหมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง บ้านหนองบัวเรณ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ นายสมปอง ทิพย์สมบัติ นางสุวคนธ์ รุ้งแก้ว นายสาวมัทนา นิลทอง ได้ร่วมกันตรวเยี่ยมประเมินหมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงที่ชนะเลิศในการประเมินเ เมื่อปี ๒๕๖๐ เพื่อชื่นชมในความยังยื่นของหมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ขอชื่นชมในความยังยื่น. โดยเฉพาะการนำหลักการพัฒนาแบบ “บวร”บ้าน/วัด/โรงเรียน ไปเป็นเครื่องมีในการพัฒนาของบ้านหนองบัวเรณ ตำบลมักดอง อำเภอ ขุนหาญ

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน