X

สตูล ก้าวไกลพัฒนาสินค้าโอท๊อป สู่ ตลาดออนไลน์ทุกภาคีช่วยกัน

()

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า การเดินทางมาเป็น ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาบุคลากร ให้ มีมาตรฐานสากลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว ทั้ง 4รุ่น รวม 100คน โดยได้รับ งบประมาณ การจัดอบรมหลักสูตร จาก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สตูล

และ ร่วม เปิด ตัว ภาคี เครือข่าย ขับเคลื่อน  เพื่อ พัฒนาสินค้า โอทอป และบริการ ในพื้นที่ จังหวัดสตูล เช่น สมาพันธ์ เอสเอ็มอี จังหวัดสตูล  Biz club สตูล   yec  สตูล. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค11  สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล กระทรวงพาณิช หอการค้า สภาอุตสาหกรรม  พัฒนาชุมชน และ พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล และ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล เป็นการบูรณาการร่วมกัน ทั้ง ภาครัฐ และ เอกชน ทุกส่วนในพื้นที่ จังหวัดสตูล  จนเกิดเป็นโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากรแกนนำดิจิทัลและขับเคลื่อนศูนย์ OOCC จังหวัดสตูล” เพื่อให้วิทยากรแกนนำเข้าใจแนวทางและทิศทางในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมการตลาด การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และบริการ

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน