กาแฟน่าน บ้านสบขุ่น คืนพื้นที่ป่าต้นน้ำกว่า 1,700 ไร่

กาแฟน่าน บ้านสบขุ่น คืนพื้นที่ป่าต้นน้ำจังหวัดน่าน กว่า 1,700 ไร่ ” ขจัดปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ เกือบ 100%

ข่าวน่าน วันนี้ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.พ.อ.รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยียมและติดตามการปลูกกาแฟเพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพดของราษฏรบ้านสบขุ่น ม.7 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ซึ่งมีประชากรกว่า 1,300 คน 300 กว่าครัวเรือน พื้นที่ทำกินซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนทั้งหมด 42,895 ไร่ (อยู่ในเขตจังหวัดน่าน 30% เขตจังหวัดพะเยา(70%)

สืบเนื่องจากปี 2559 กอ.รมน.จังหวัดน่าน ได้เข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกข้าวโพดของราษฎรฯโดยได้ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการทำประชาคมสร้างการรับรู้อาชีพทางเลือกใหม่ โดยมีราษฎรที่พร้อมจะลด ละ เลิกการปลูกข้าวโพด แล้วหันมาเข้าร่วมโครงการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า เชียงใหม่ 80

ปัจจุบันระยะเวลาเกือบ 5 ปี มีราษฎรเข้าร่วมโครงการจำนวน 86 ครัวเรือน ปลูกกาแฟไปแล้วจำนวน 168,498 ต้น ในพื้นที่ 539 ไร่ ปลูกไม้ผลผสมผสาน ไผ่ พืชมูลค่าสูง จำนวน 19 ไร่ พื้นที่ทิ้งไว้คืนเป็นผืนป่า 496 ไร่ และพื้นที่ละเหล่า จำนวน 656 ไร่

จากการดำเนินโครงการฯ รัฐได้คืนผืนป่าจำนวน 1,710 ไร่ และราษฎรบ้านสบขุ่นมีความประสงค์ที่จะให้ภาครัฐและภาคเอกชนเข้าขยายโครงการพื้นที่ปลูกกาแฟเพิ่มอีก 500 ไร่ ซึ่งรัฐจะได้ผืนป่าคืนกว่า 2,000 ไร่

ในอนาคต บ.สบขุ่นถือเป็นชุมชนต้นแบบ”สร้างป่าสร้างรายได้” ในการอยู่ร่วมกับป่า ไม่ทำลายป่า ร่วมกันรักษาป่า ไร้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ทำให้ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น