ผู้ผลิตพบผู้ส่งออก เปิด SMEs สู่ตลาดยุโรป

น่าน จัดสัมมนา SMEs พบผู้ส่งออก เปิดการค้าสู่ตลาดยุโรปตะวันออก หวัง SME ขนาดเล็กในจังหวัดน่าน ผลิตสินค้าตอบโจทย์ตลาดโลก

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมโรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จัดการประชุมสัมมนา SMEs น่าน “ผู้ผลิตพบผู้ส่งออก” จัดขึ้นโดยกลุ่มพัฒนาชีวิตไทใหม่ สมาพันธ์การค้าระหว่างประเทศและเครือข่าย

โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย ร่วมจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์ และเข้าร่วมสัมมนาจำนวนมาก เพื่อสนับสนุนส่งเสริมความรู้ด้านโอกาสของสินค้าไทยในน่านให้มีช่องทางและโอกาสสนองตอบความต้องการของต่างประเทศ

ทั้งยังเปิดให้ผู้ประกอบการได้พบกับผู้ส่งออก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงแนวคิดทางการตลาด และการออกแบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคสามารส่งสินค้าไปยังศูนย์ค้าปลีก-ส่งประเทศ รัสเชีย และ ยุโรปตะวันออก เอเชียตะวันออกกลาง และแอฟริกา

ด้านภาคีเครือข่ายจัดงานเปิดเผยว่า จากที่ทำงานกับกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดน่าน พบว่าส่วนใหญ่เกษตรกร มักประสบปัญหามีผลผลิต แต่ขาดตลาด การเชื่อมโยงไปสู่ตลาด ซึ่งงานสัมมนาโอกาสทางการค้า “ผู้ผลิตพบผู้ส่งออก” ของผู้ประกอบการจังหวัดน่านในครั้งนี้

เสมือนเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็ก รวมไปถึงเกษตรกรและผู้สนใจสร้าง ได้ความรู้โดยตรงจากวิทยากรซึ่งเป็นผู้ส่งออกสินค้า มีประสบการณ์ค้าระหว่างประเทศ และได้นำสินค้าของตนเองมาแสดงเพื่อทำการคัดเลือกสินค้า

โดยในอนาคตจะรวมตัวเป็นเครือข่าย เพื่อจัดตั้งเป็นสมาพันธ์การค้า SME น่าน เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศในจังหวัดน่าน

ด้านสมาพันธ์การค้าระหว่างประเทศ เผยข้อมูลว่า ทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา มีความนิยม ชมชอบสินค้าเอเชีย และสินค้าไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้า ด้านคอสเมติก อาหารแปรรูป และผลไม้แปรรูปต่างๆ ตลาดยังคึกคักและมีความต้องการสูง

ซึ่งตรงนี้มองว่ายังเป็นโอกาสทางการตลาดอีกช่องทางหนึ่งของผู้ผลิตไทย  และจังหวัดน่านเองนั้น ผู้ผลิตรายเล็กรายหลายมีศักยภาพ มีความพร้อม หากได้รับการส่งเสริม พัฒนาให้ได้มาตรฐาน ให้ตรงกับความต้องการของตลาดที่มีอยู่ ก็สามารถส่งสินค้าออกต่างประเทศได้เช่นกัน

ทั้งนี้จะนำประสบการณ์ด้านการตลาดในต่างประเทศมาถ่ายทอดให้คำแนะนำ ทั้งความต้องการของตลาดในแต่ละประเทศ การพัฒนาสินค้า รวมไปถึงโลจิสติกส์ ช่องทางการจัดการส่งสินค้า ที่ลดระยะและเวลาการขนส่ง ซึ่งจะช่วยทำให้ต้นทุนถูกลง และสามารถแข่งขันในตลาดได้ รวมไปถึงสมาชิกอีก 250 กว่ารายของสมาพันธ์การค้าระหว่างประเทศ ที่ให้คำแนะนำทุกขั้นตอน

ทั้งนี้กิจกรรมนี้เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยภายในงานมีการสัมมนาเชิงวิชาการตลาดต่างประเทศและส่งเสริมการส่งออก โดยการบรรยายพิเศษของอัครราชทูตด้านการพาณิชย์ ปากีสถาน ประจำประเทศไทย และให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์

ที่มาบอกเล่าในหัวข้อตลาดที่สดใสในยุโรปตะวันออก โอกาสสินค้าไทยในตลาดโลกและเอเชียตะวันออกกลาง รวมทั้งการขนส่งสิค้ารูปแบบใหม่ให้ SMEs โอกาสทางการค้าของในประเทศ Mozambique และภูมิภาค แอฟริกา และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตพบผู้ส่งออก ได้นำสินค้ามาแสดงเพื่อคัดเลือกไปจำหน่ายช่องทางการตลาดในประเทศและต่างประเทศ

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน