X

ปฏิทินประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (ปลอดเหล้า-เบียร์) ประจำปี 2563 (คลิป)

จังหวัดน่าน ประกาศปฏิทินประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (ปลอดเหล้า-เบียร์) ประจำปี 2563

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 การแข่งเรือของจังหวัดน่านเป็นประเพณีเก่าแก่สืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล ลักษณะของเรือแข่งจะใช้ท่อนซุงทั้งท่อนขุดแบบเรือชะล่า แต่รูปร่างเพรียวเบา หัวเรือแกะเป็นรูปพญานาคชูคอเป็นสง่า อ้าปากเคี้ยวโง้ง

หางเรือทำเป็นหางพญานาคงอนสูง ตลอดลำเรือสลักลวดลายลงรักปิดทองติดกระจกสี ติดพู่ห้อยตรงหัวเรือและท้ายเรือ ตรงคอต่อหัวเรือปักธงประจำคณะซึ่งมีความงดงามไม่เหมือนเรือแข่งจังหวัดใดในประเทศไทย คือ เป็นเรือที่ขุดจากไม้ตะเคียนหรือตะเคียนทองทั้งต้น

ด้วยเชื่อกันว่ามีความทนทานและผีนางไม้แรง โดยเฉพาะเอกลักษณ์ตรงหัวเรือหรือโขนเรือ ที่แกะสลักเป็นหัวพญานาคแบบล้านนา กำลังแสยะเขี้ยวแสดงอำนาจ ส่วนท้ายเรือสลักเป็นหางของพญานาค มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

ซึ่งเชื่อกันว่าพญานาคมีความศักดิ์สิทธิ์ จะดลบันดาลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลยังความอุดมสมบูรณ์ สามารถทำไร่ ทำนาได้ตามฤดูกาล ประเพณีความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการแข่งเรืออยู่หลายอย่าง ที่สอดแทรกกุศโลบายในการสร้างความรัก ความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนเมืองน่าน

เช่น การบูชาสังเวยเทพอารักษ์ที่สิงสถิตอยู่ในไม้ตะเคียนที่จะนำมาทำเรือ เรียกว่า “ผีเรือ”หรือคนภาคกลางเรียกว่า “แม่ย่านางเรือ” เป็นความเชื่อและถือปฏิบัติกันมานาน การนำเรือลงสู่แม่น้ำในรอบปี หรือเวลาแข่งขันเรือต้องหาฤกษ์ หาวันและเวลา หรือแม้แต่หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลแข่งเรือแล้ว จะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญและเลี้ยงผีเรือ

เพื่อเป็นสิริมงคลแม่คนในชุมชน หมู่บ้านถือได้ว่าเป็นการรวมน้ำใจ รวมจิตวิญญาณ ผสมผสานของภูมิปัญญาชาวบ้าน ในชุมชนหมู่บ้านที่มีเรือ หากถึงเทศกาลแข่งเรือ ก็จะนำเรือลงน้ำ เพื่อฝึกซ้อมก่อนการแข่งขัน ชาวบ้านจะนำข้าวห่อ เงินทองมาช่วยกันสนับสนุนเรือของหมู่บ้านของตน จึงถือได้ว่า “การแข่งเรือเมืองน่าน ถือเป็นสมบัติ เป็นมรดกของคนน่านทั้งจังหวัด ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง”

โดยสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน ประกาศปฏิทินประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (ปลอดเหล้า-เบียร์) ประจำปี 2563 ว่า

ด้วยสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน ได้จัดทำปฏิทินประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการรักษาและสืบทอดประเพณีแข่งเรือของชาวจังหวัดน่าน ที่มีแต่โบราณกาลอันมีเอกลักษณ์ของเรือ ที่โดดเด่น สวยงามไม่เหมือนใครให้คงไว้สืบไป รวมถึง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ประเพณีแข่งเรือตำบลแงง ณ สนาม ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วันที่ 5-6 กันยายน 2563 งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (ทานสลากภัตวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร) ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า-เบียร์ ณ เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 12 กันยายน 2563 ประเพณีแข่งเรือโบราณเอกลักษณ์น่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ณ สนามบ้านเจดีย์ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 13 กันยายน 2563 ประเพณีแข่งเรือเยาวชนจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า-เบียร์ ณ สนามบ้านเจดีย์ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 19-20 กันยายน 2563 ประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา “แข่งเรือปลอดเหล้า เข้าหาพระธรรม” ณ เชิงสะพานท่าวังผาพัฒนา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

วันที่ 26-27 กันยายน 2563 ประเพณีแข่งเรือสนามตำบลน้ำปั้ว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 1-2 ตุลาคม 2563 ประเพณีแข่งเรือออกพรรษาตานก๋วยสลาก วัดบุญยืนพระอารามหลวง ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า-เบียร์

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ประเพณีแข่งเรือตักบาตรเทโวโรหณะ วัดศิลามงคล อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

วันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า-เบียร์ ณ เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

77 ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน