X

ส.สื่อ ร่วมภาคี ออกให้การช่วยเหลือชาวบ้าน

จังหวัดน่าน สมาคมสื่อมวลชน ร่วมกับ กอ.รมน. และภาคีเครือข่ายกัลยาณมิตรพิชิตโควิชน่าน ออกให้การช่วยเหลือชาวบ้าน

ข่าววันนี้ น่าน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา กองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน โดยพันเอกรุจมนตรี จินดาเสน ได้อำนวยการประสานการปฏิบัติฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์จังหวัดน่าน มีพระเดชพระคุณพระสุนทรมุนีเป็นหัวหน้าฝ่าย

พร้อมด้วยพระราชศาสนภิบาล ปฏิบัติราชการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน และมูลนิธิพระหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง โดยนายสุเมธสายสูงพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายกัลยาณมิตรพิชิตโควิดน่านได้ออกให้การ ช่วยเหลือดูแลและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

นั่นคือออกเยี่ยมราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวในพื้นที่อำเภอภูเพียงโดยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วจำนวน 9 รายการบริหารส่วนตำบลน้ำเขียนจำนวน 3 รายการบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ดจำนวน

การดำเนินงานมีสำนักงานพัฒนาความมั่นคงและการดำเนินงานมีสำนักงานความมั่นคง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือตามระเบียบแบบแผนของทางราชการรายละ 2,000 บาท

โดยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับผลกระทบโดยตรงการดำเนินการในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกภาคีเครือข่ายมีความสุขผู้รับผลกระทบก็มีความภาคภูมิใจและรับความสุขโดยเห็นว่าไม่มีการทิ้งกันนั่นคือคนจังหวัดน่านไม่ทิ้งกันนั่นเอง

ซึ่งการได้รับ การช่วยเหลือกรณีประสบปัญหาดังกล่าวนั้นภาคีกัลยาณมิตรพิชิตโควิกน่านเป็นอีกหนึ่งพลังน้ำใจและมิตรภาพของคนนครน่านครับเราจะดำเนินการต่อไปจนกว่าจะพิชิตไวรัสโคโรน่า 2019 ให้หายไปจากนครน่านหายไปจากประเทศไทยและหายไปจากโลกนี้ตลอดไปครับ

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน