X

One Home พม.อุทัยธานี รุดช่วยเหลือเยียวยา

จังหวัดอุทัยธานี (One Home พม.อุทัยธานี) ลงพื้นรุดช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19

ข่าวอุทัยธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 จังหวัดอุทัยธานี โดยนายณรงค์  รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี (One Home พม.อุทัยธานี)

ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ในพื้นที่อำเภอหนองฉาง จำนวน 4 ราย (ตำบลเขากวางทอง 2 ราย ตำบลหนองฉาง 1 ราย และตำบลหนองสรวง 1 ราย)  ๅๅ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วย อำเภอหนองฉาง สถานีตำรวจภูธรเขาบางแกรก สถานีตำรวจภูธรหนองฉาง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองฉาง เทศบาลตำบลหนองฉาง องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

การช่วยเหลือเบื้องต้น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม และของใช้ที่จำเป็นพร้อมพูดคุย เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาฯ

โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมบูรณาการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน เป็นเงิน 2,000 บาท โดยโอนเข้าระบบบัญชีของผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่อไปและแนะนำช่องทางการช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวงฯ พม. “ชาวอุทัย…ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

77ข่าวเด็ดประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน