X

เปิดศูนย์ตรวจ COVID-19

จังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน เปิดศูนย์ตรวจ PCR ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ที่โรงพยาบาลน่าน  ห้องกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ชั้น 3 อาคารสิริเวชรักษ์ แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.น่าน

ได้นำคณะสื่อมวลชนในจังหวัดน่าน เข้าเยี่ยมชม “ศูนย์ตรวจ PCR ไวรัส COVID-19” ที่เป็นการยกระดับการบริการตรวจเชื้อ PCR ไวรัส COVID-19 ของโรงพยาบาลน่าน ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตามที่โรงพยาบาลน่านได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากจังหวัดน่าน ประกอบกับ รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเชิงรุกในการจัดการการแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19

ได้กำหนดยุทธศาสตร์ “1 จังหวัด-1 แล็บ-100 ห้องปฏิบัติการ” เพื่อเร่งตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ ตามแนวทางการปรับเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรค เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ให้รวดเร็ว และมากที่สุด เพื่อควบคุมการกระจายของโรค

ทั้งนี้ แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน กล่าวว่า โรงพยาบาลน่าน จึงได้พัฒนาระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้มีศักยภาพในการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส ด้วยวิธี Real-time RT PCR ที่มีความไว และความจำเพาะสูง

และทราบผลภายใน 4.5 ชั่วโมง และสามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส  แม้มีปริมาณน้อย ๆ จากสารคัดหลั่งทางเดินหายใจของผู้สงสัยติดเชื้อ ถือว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ และสำหรับการวินิจฉัยโรค เพื่อให้การรักษาที่รวดเร็ว ตั้งแต่ระยะแรกของการเกิดโรค และใช้ติดตามผลการรักษาได้

ซึ่งเดิมจังหวัดน่านต้องนำส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ซึ่งต้องใช้เวลาในการนำส่งตัวอย่างประมาณ 3-4 ชั่วโมง รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อส่งตัวอย่างในแต่ละรอบ

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน