รองผู้ว่าฯ นำทีมพาณิชย์ฯ ลงพื้นที่สุ่มตรวจราคา กันฉวยโอกาส

จังหวัดน่าน พาณิชย์จังหวัดน่าน ตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค และหน้ากากอนามัย ในพื้นที่จังหวัดน่าน และตลาดการจำหน่ายอาหารสด และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ

ข่าววันนี้ น่าน วันนี้ 25 มีนาคม 2563 ที่จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัญฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  นำส่วนราชการเจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคที่ห้างค้าส่ง ค้าปลีก ขนาดใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดน่าน  4 แห่ง

และตลาดการจำหน่ายอาหารสด และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ภายหลังมีประกาศจังหวัดน่าน ได้สั่งการปิดสถานบริการ สถานประกอบการ เป็นการชั่วคราว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของประชาชนผู้บริโภค การกักตุนสินค้าอาหารในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโรคโควิค-19

จากการติดตามในวันนี้ พบว่า ประชาชน มีการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น  ในส่วนห้างฯ ไม่มีการปรับราคาขึ้นแต่อย่างใด  ส่วนสินค้าในสต็อกบางอย่างยังขาดขาดจำหน่าย อาทิ แอลกอฉอร์และเยียวล้างมือ และหน้ากากอนามัย

ส่วนสินค้าประเภคข้าวสารอาหารแห้ง ในสต็อกยังคงมีจำนวนมาก พบสินค้ามีเพียงพอ พร้อมจำหน่ายแก่ประชาชน ส่วนจำหน่ายหน้ากากอนามัย ชนิดธรรมดามีขาย  แต่จำกัดการซื้อ ห้ามไม่ให้ขายเกินราคาและให้แสดงป้ายราคา อย่างชัดเจน

ภายหลังประชาชนตื่นตัว ในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด 19 เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของประชาชนผู้บริโภค การกักตุนสินค้าอาหารในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโรคโควิค-19

โดย นายบูรณ์ แววบัญฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  กล่าวว่า จากการที่ได้นำส่วนราชการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน  ไม่มีการตระหนก และซื้อกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภคแต่อย่างใด  และยังคงซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคตามความจำเป็น โดยประชาชนมีการซื้อสินค้าตามปกติ แต่จะซื้อสินค้าปริมาณเพิ่มจากเดิมมากขึ้น เนื่องจากไม่ประสงค์ออกมาซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าบ่อยๆ เหมือนเช่นเดิม

ในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงพฤษภาคม 2563 เป็นช่วงโรงเรียนปิดภาคเรียน จึงทำให้มีเด็กอยู่บ้านไม่ได้ไปโรงเรียน จึงมีการซื้ออาหารสด และอาหารสำเร็จรูป นำไปรับประทานที่บ้านร่วมกันเพิ่มมากขึ้น ส่วนการจำหน่ายสินค้าภายในห้างสรรพสินค้าและร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นไปอย่างปกติ สินค้ายังมีปริมาณเพียงพอและมีการเพิ่มเติมสินค้าที่ประชาชนเลือกซื้อมากได้โดยเร็ว ทั้งนี้ ประชาชนไม่ต้องเป็นกังวลใจ และสามารถซื้อสินค้าได้ตามปกติ

ส่วนทางด้าน นายสุรพล เธียรสูตร  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน ได้นำเจ้าหน้าที่และเครื่องขยายเสียง มาประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 พร้มให้กำลังใจกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดโดยเน้นย้ำให้พ่อค้าแม่ค้า ทำความสะอาดสิ่งของต่างๆ เพื่อป้องกันไวรัส ด้วย

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น