หยุดให้บริการชั่วคราวการเดินเรือโป๊ะข้ามฟากปากนาย-อุตรดิตถ์

จังหวัดน่าน หยุดให้บริการชั่วคราวการเดินเรือโป๊ะข้ามฟากปากนาย – อุตรดิตถ์ เป็นเวลา 14วัน ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 6 เมษายน 2563

ข่าววันนี้ น่าน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID – 19 ซึ่งเป็นโรคอันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีการแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้าง พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยว  มีผู้คนเดินทางผ่านเข้าออกเป็นจำนวนมาก

รวมทั้งมีผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของ COVID – 19 จำนวนหนึ่ง  ทางจังหวัดน่าน ภายใต้การอำนวยการของนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  และคณะกรรมการโรคติดต่อจึงได้มีมติให้สั่งปิดสถานที่ต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการติดโรคหรือโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว

โดยเฉพาะสถานที่ที่มีการพบปะกลุ่มคนหรือการรวมตัวของประชาชนเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดไม่ให้ขยายออกไปในวงกว้าง ตามแนวทางของคณะรัฐมนตรีที่ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563  อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

ขอหยุดให้บริการชั่วคราว การเดินเรือโป๊ะข้ามฟากปากนาย – อุตรดิตถ์ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม –  6 เมษายน 2563 ขอประชาสัมพันธ์ให้เปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่น

โดยวันนี้ วันจันทร์ ที่ 23 มี.ค.2563 เวลา 09.00 น. นายสุภโชค ศิลปคุณ นายอำเภอนาหมื่น  นางสาววรณัน กันทะมัง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยส่วนราชการสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น กำนัน ตำบล.นาทะนุง ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้าน ปากนาย

และผู้ประกอบการเดินเรือโป๊ะข้ามฟากปากนาย – อุตรดิตถ์ จำนวน 9 ราย ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางควบคุม ป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 เข้ามาในพื้นที่ใช้เส้นทางเรือโป๊ะข้ามฟากซึ่งเป็นทางลัด

โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจาก กทม.และจังหวัดที่มีการแพร่ระบาด  ซึ่งผู้ประกอบการเดินเรือโป๊ะข้ามฟากทุกรายสมัครใจหยุดให้บริการชั่วคราว

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น