X

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท หากกลัวโควิด-19 เป็นเจ้าภาพผ่านบัญชีธนาคารได้

จังหวัดน่าน คณะสงฆ์อำเภอเมืองน่าน เชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมสร้างหน่อเนื้อพุทธทาญาติ สืบสานพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่เมืองน่าน สืบไป

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 21 มีนาคม 2563 คณะสงฆ์อำเภอเมืองน่าน ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทุกตำบลในอำเภอเมืองน่าน เชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตามกำลังศรัทธา หรือประสงค์รับเป็นเจ้าภาพ ในการบรรพชาสามเณร เป็นปัจจัยจัดซื้อจัดหาเครื่อง อัฐบริขารใช้ในการบรรพชาสามเณร รูปละ 2,000 บาท หรือประสงค์รับเป็นเจ้าภาพ ในการบรรพชาสามเณร เป็นปัจจัยจัดซื้อจัดหาเครื่อง อัฐบริขารใช้ในการอุปสมบทพระภิกษุ รูปละ 3,000 บาท หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา

เพื่อร่วมสร้างหน่อเนื้อพุทธทาญาติ สืบสานพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่เมืองน่าน ที่มีมาแต่ครั้งอดีตกาล สืบสานส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น จากทั้งหลักฐาน จาลึกต่างๆ ที่ระบุชัดว่า บรรพบุรุษตั้งแต่ครั้งอดีตกาล ได้นับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ที่พระพุทธศาสนาได้มาสถิตเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เมืองน่านร่มเย็น และสงบสุข ผู้คนมีน้ำใจ โอบอ้อมอารี จนเป็นเสน่ห์ของคนเมืองน่าน จนถูกเล่าลือกล่าวขาน

และขอเชิญชวนกุลบุตร ที่มีความเลื่อมใสในคำสอนทางพระพุทธศาสนา ประสงค์จะบรรพชาอุปสมบท สามารถแจ้งความจำนง สมัครเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองน่าน ได้ที่วัดดอนมูล ตำบลดูใต้ อำภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน หรือติดต่อประสานผ่านวัดใกล้บ้านท่าน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงพิธีการ

โดยกำหนดจัดพิธีการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2563 ดังนี้ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น. กุลบุตร ที่มีความเลื่อมใสในคำสอนทางพระพุทธศาสนา ประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทรายงานตัว ณ วัดดอนมูล ตำบลดูใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เวลา 13.00 น. เป็นตันไป ฝึกซ้อมและอบรม ลำดับขั้นตอนและพิธีการต่างๆ ในพิธีบรรพชาอุปสมบท ที่วัดดอนมูล ตำบลดูใต้ อำภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. ประกอบพิธีปลงผม ณ วัดดอนมูล ตำบลดูใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เวลา 09.00 น. ทำพิธีขอขมาบิดามารดา ตลอดถึงผู้มีพระคุณ เวลา 10.00 น. ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ เวลา 12.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.30 น. เริ่มประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ อุโบสถ วัดดอนมูล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

โดยเริ่มจากประธานในพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ มัคนายก นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย คำสมาทานศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล จากนั้นกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดโครงการ จากนั้นผู้จะเข้าประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท รับผ้าไตรจากทางคณะเจ้าภาพ แล้วผู้เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท กล่าวคำขอบรรพชาอุปสมบทต่อที่ประชุมสงฆ์ และพระอุปัชชา ที่ประชุมสงฆ์ดำเนินพิธีกรรมทางสงฆ์จนแล้วเสร็จพิธี ประธานและคณะเจ้าภาพ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2563 พระภิกษุสามเณร ที่บรรพชาอุปสมบทในพิธีดังกล่าวจะอบรมฝึกฝนความเป็นศาสนทายาท และความเป็นคนดีของสังคม ณ วัดดอนมูล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. จัดพิธีปิดการอบรม และมอบใบประกาศเกียรติบัตร จากนั้นพระภิกษุสามเณรแยกย้ายไปพำนักปฏิบัติธรรม ณ วัดภูมิลำเนาของตนเอง

คณะสงฆ์อำเภอเมืองน่านขอเชิญชวนกุลบุตรที่มีความประสงค์จะบรรพชาอุปสมบท สามารถสมัครเข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนดังกล่าวได้ และท่านใด ที่มีความประสงค์ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ปัจจัยจัดซื้อจัดหาเครื่องอัฐบริขารในการบรรพชาสามเณร รูปละ 2,000 บาท และอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์ รูปละ 3,000 บาท หรือสามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา

หรือหากท่านมีความประสงค์แต่ไม่สะดวกมาร่วมพิธี สามารถทำบุญผ่านทางบัญชีธนาคาร ได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 507-094555-6 ชื่อบัญชี สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน วัดดอนมูล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โทร. 081-960-9634

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน