X

ขนส่งระนอง ปลูกฝังจิตสำนึกวินัยจราจรเด็ก เยาวชนลดอุบัติภัย

ขนส่งระนอง ปลูกฝังจิตสำนึกวินัยจราจรเด็ก เยาวชนลดอุบัติภัย

ระนอง-นายโกศล ธนบัตร หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกวินัยจราจร การเดินเท้า การข้ามถนน การขับขี่รถอย่างปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ตามนโยบายของศูนย์อำนวยความปลอดภัย โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ โรงเรียนบ้านขจัดภัย ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง

สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองร่วมกับศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า จ.ระนอง  และภาคเอกชนในพื้นที่จัดการอบรมหลักสูตรหนูน้อยปลอดภัยทางถนน และการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เพื่อให้ความรู้เรื่องวินัยจราจรแก่เด็กนักเรียน รวมถึงเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และรักษาวินัยจราจรให้เด็กและเยาวชน ปลูกฝังการเป็นผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางที่ดีในอนาคต สามารถนำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง