ชื่นชม แรงงานเมียนมาในระนองนับพันร่วมปฏิบัติธรรมตลอด 3 เดือนเข้าพรรษา

ชื่นชม แรงงานเมียนมาในระนองนับพันร่วมปฏิบัติธรรมตลอด 3 เดือนเข้าพรรษา

ระนอง-พระครูวิมลกิจจาภรณ์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดอุปนันทาราม หรือวัดด่าน ตั้งอยู่ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง กล่าวว่าในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือนนี้ ปรากฏว่าในปีนี้มี ญาติโยมชาวพม่า ที่ทำงานใน จ.ระนองและผู้ติดตามที่อาศัยใน จ.ระนอง มาปฏิบัติธรรม ตลอดพรรษา ในช่วง 3 เดือน โดยขออนุญาตใช้สถานที่ของวัดในการรวมตัวกันปฏิบัติธรรมซึ่งมีชาวเมียนมาร่วมปฏิบัติธรรมเกือบ 1,000 คน โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา  17.30-22.00 น. ทุกวัน

พระครูวิมลกิจจาภรณ์กล่าวต่อว่า ต้องชื่นชมในวัตรปฏิบัติของชาวเมียนมา ที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของพุทธศาสนิกชน ในการปฏิบัติอย่างไม่ย่อท้อ อายุมีตั้งแต่เด็ก เด็กหนุ่ม เด็กสาว วัยรุ่น กลางคน ถึง ผู้สูงอายุ เพราะศรัทธา ในพระพุทธศาสนา ศรัทธาต่อคำสั่ง คำสอน ศรัทธาความเสียสละ ศรัทธาการขวนขวายหาความรู้ พกใจมาเต็มที่ แสวงหาความดี แบบไม่ลด ละ ตั้งใจ

ทุกคน อนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ บุญอย่างสูง ตั้งแต่เข้าพรรษา จน ออกพรรษา ในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประมาณ 700 คน ในทุกค่ำคืน ณ วัดอุปนันทาราม(วัดด่าน จ.ระนอง) ทั้งยังแต่งกายสุภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าชื่นชมอย่างยิ่ง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น