X

ค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านระนองเจอพิษฝนทำยอดวูบ

ค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านระนองเจอพิษฝนทำยอดวูบ

ค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.ระนอง-เกาะสอง  ยังคงชะลอตัวจากสภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยทางด้านการขนส่งในช่วงหน้าฝน

ระนอง-นางวนิดา  อรุโณทัย  พาณิชย์จังหวัดระนอง  เปิดเผยถึงการสรุปภาวะการค้าชายแดนไทย – เมียนมา ด้านจังหวัดระนองประจำเดือน กรกฎาคม 2562 พบว่าการค้าโดยรวมลดลง ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการขนส่งคมนาคม เนื่องจากเป็นช่วงหน้าฝนจึงมีอุปสรรคในการขนส่งสินค้า

ขอบคุณข้อมูลภาพจากแกรนด์อันดามัน
ขอบคุณภาพจากแกรนด์อันดามัน

การค้าชายแดนกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาด้านจังหวัดระนอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 1,384.21 ล้านบาท ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 47.56 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.32 (มิถุนายน 2562 มีมูลค่าการค้ารวม 1,431.77 ล้านบาท) และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนลดลง 469.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.32 (กรกฎาคม 2561 มีมูลค่าการค้ารวม 1,853.64 ล้านบาท)

มูลค่าการส่งออก เดือนกรกฎาคม 2562 มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 839.59 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 91.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.82 (มิถุนายน 2562 มีมูลค่า 931.01 ล้านบาท) และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (กรกฎาคม 2561) ลดลง 324.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.90 (กรกฎาคม 2561มีมูลค่า 1,164.51 ล้านบาท) โดยประเภทสินค้าที่มีการส่งออก 10 อันดับแรก ได้แก่ น้ำมันเครื่อง/น้ำมันหล่อลื่น/จาระบี/น้ำมันเกียร์/น้ำมันดีเซล/น้ำมันเบนซิน, ปูนซิเมนต์, อุปกรณ์อื่นๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า,

มูลค่าการนำเข้า เดือนกรกฎาคม 2562 มีมูลค่าการนำเข้า ทั้งสิ้น 544.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 43.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.76 (มิถุนายน 2562 มีมูลค่า 500.76 ล้านบาท) และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (กรกฎาคม 2561) ลดลง 144.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.97 (กรกฎาคม 2561มีมูลค่า 689.13 ล้านบาท) โดยประเภทสินค้าที่มีการนำเข้า 10 อันดับแรก ได้แก่ ท่อเหล็กใช้ในการขุดเจาะปิโตรเลียม, อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า, ปลาป่น,อุปกรณ์อื่นๆทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า, ส่วนประกอบของเครื่องจักรสำหรับการขุดเจาะ,

ดุลการค้า เดือนกรกฎาคม 2562 เกินดุลการค้า 294.97 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 135.28 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 31.44 (มิถุนายน 2562 เกินดุลการค้า 430.25 ล้านบาท) และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน(กรกฎาคม 2561) ลดลง 180.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.95 (กรกฎาคม 2561 เกินดุลการค้า 475.38 ล้านบาท)

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง