ชาวระนองร่วมปลูกป่าชุมชนบ้านเขานางหงส์เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน

ชาวระนองร่วมปลูกป่าชุมชนบ้านเขานางหงส์เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน

ระนอง- นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป่าชุมชนชนบ้านเขานางหงส์ ที่บริเวณป่าชุมชนบ้านเขานางหงส์ หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นักเรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 300 คน

ทั้งนี้ กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) และศูนย์ป่าไม้ระนอง ได้ส่งเสริมให้ชุมชนบ้านเขานางหงส์ หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าที่อยู่ใกล้ชุมชนในรูปแบบ “ป่าชุมชน”บนเนื้อที่ 51 ไร่ 1 งาน 95 ตารางวา

เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น