ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 38 จังหวัดระนอง

ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 38″ จังหวัดระนอง

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 38” ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัดระนอง เพื่อบูรณาการแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชน


วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ โรงแรมทินิดี อำเภอเมือง จังหวัดระนอง พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดสัมมนาโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 38

เพื่อมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้สิทธิที่พึงมีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน โดยมี นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนะนอง ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน

โดย นายสมศักดิ์ สุวรรณจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน และวิธีการใช้แอพพลิเคชั่นของ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น นักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมงาน


พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้ ได้ร่วมกับ 6 องค์กร ได้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานศาลปกครอง ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของแต่ละองค์กรและให้บริการปรึกษาข้อกฎหมายแก่ประชาชน

นอกจากนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังได้จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียน และให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย

ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการบอกเล่าความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินอันเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวจังหวัดระนอง และได้มีการถ่ายทอดเสียงการจัดงาน ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz ด้วย ///

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น