X

กกต.รับรอง “เสี่ยเน่า” นาย อบจ.อุตรดิตถ์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นายนิยม    จันทร์เยี่ยม ผอ. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานมอบหนังสือรับรองผลการเลือกตั้ง นายก อบจ.อุตรดิตถ์ และ ส.อบจ.อุตรดิตถ์ ที่เหลืออีก 3 เขต จาก ทั้งหมด 24 เขต หลัง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)กลาง มีมติ ให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 11 จังหวัด ที่ได้มีการลงคะแนนใหม่ในบางหน่วยเลือกตั้ง ไปเมื่อ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น 1 ใน 11 จังหวัดดังกล่าว ส่งผลให้ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา หรือ เสี่ยเน่า ได้รับ เลือกตั้งเป็นนายก อบจ.อุตรดิตถ์   สมัยที่ 4    ผู้สื่อข่าวรายงาน นายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา เดินทางมารับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้ง พร้อมด้วยทีมผู้บริหารที่ถูกวางตัวไว้แล้ว คือ นายชลิต ธนวัฒน์,นายไพบูลย์ วิรบุตร์ รองนายกฯ ,นายสมชาย ไชยพันธุ์ นายสมชาย ตรัสวงค์ เลขาฯ ซึ่งเป็นทีมผู้บริหารชุดเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันยังมีประชาชนร่วมมอบดอกไม้ให้กำลังใจ

ผอ.กกต.จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า การเลือกตั้ง นายก อบจ.และ ส.อบจ.อุตรดิตถ์ วันที่ 20 ธันวาคม 2563 กกต.กลาง ประกาศรับรองผล ส.อบจ.ไปแล้ว 21 เขต และวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ เนื่องจากพบบัตรเขย่ง 3 หน่วยเลือก หลังจัดการลงคะแนน กกต.กลาง พิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบจ. 3 เขตที่เหลือ    รวมทั้ง นายก อบจ.อุตรดิตถ์ ด้วย  อย่างไรก็ตามสิ่งที่ฝากไว้คือ   การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งซึ่งรับรองความถูกต้องพร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงต่อ ผอ. กกต.ประจำจังหวัดภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง หากท่านไม่ดำเนินการจะมีความผิดตามมาตรา  128 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี หรือหากยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ นอกจากต้องระวางโทษจำคุก ทั้งจำทั้งปรับแล้ว  สั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนด 10 ปีด้านนายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา นายก อบจ.อุตรดิตถ์ หลังรับใบรับรองการเลือกตั้งแล้ว เปิดเผยว่า ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ นี้เข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์ประจำ สนง.อบจ.อุตรดิตถ์ จากนั้นมีกำหนดเปิดประชุมสภา วันที่ 22 กุมภาพันธ์  เพื่อแถลงนโยบาย และ สิ่งที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนคือเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่ขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและ น้ำเพื่อการเกษตร

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญพิมพ์ ใบยา

บุญพิมพ์ ใบยา

ผู้สื่อข่าวพิเศษ ช่อง 9 อสทม.สำนักข่าวไทย ,เนชั่น,workpoint tv ช่อง 23 ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์