X

ไขข้อสงสัย ยึดยาบ้าแล้วของกลางไปไหน

เชียงราย-มีหลายคนสงสัยว่า เจ้าหน้าที่ยึดของกลางยาบ้าได้จำนวนมากแล้วเอาไปไหน ใครจะเป็นคนเก็บของกลาง และมีการเอาไปทำลายเมื่อใด

วันที่ 3 ม.ค. 61 เมื่อเวลา 14.00 น. โดยนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้เปิดเผยถึงขั้นตอนการดำเนินการต่อของกลางยาบ้า ตั้งแต่ขั้นตอนเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม พนักงานสอบสวน การส่งมอบของกลางทำการตรวจรับ การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ก่อนเผาทำลาย โดย เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยถึงขั้นตอนการดำเนินงานของคดียาบ้าที่ โดยขั้นตอนการดำเนินการเริ่มจาก1. เมื่อเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม จับกุมผู้กระทำความผิดได้ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจะดำเนินการตรวจสอบจำนวน ปริมาณ และน้ำหนัก พร้อมทั้งจัดทำบันทึกการตรวจยึดจับกุม และนำยาเสพติดของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน

2. เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับของกลางดังกล่าว พนักงานสอบสวน จะบรรจุยาเสพติดนั้นลงในภาชนะที่เรียบร้อย แข็งแรง ปิดฉลากที่ภาชนะบรรจุยาเสพติด โดยให้ปิดทับภาชนะในลักษณะที่หากจะมีการเปิดภาชนะดังกล่าวแล้ว จะต้องทำให้ฉลากที่ปิดภาชนะฉีกขาด โดยลงลายมือชื่อชุดจับกุม พนักงานสอบสวน และผู้ต้องหา ลงเลขคดี พร้อมทั้งจัดทำหนังสือนำส่งยาเสพติดไปตรวจพิสูจน์ และให้พนักงานสอบสวน หรือนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับมอบหมาย นำยาเสพติดของกลางทั้งหมด ส่งสถานตรวจพิสูจน์โดยเร็ว

3. เมื่อสถานตรวจพิสูจน์ได้รับหีบห่อที่บรรจุของกลางดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพิสูจน์ไม่น้อยกว่าสองคน จะตรวจสภาพภาชนะที่บรรจุยาเสพติดของกลางว่า อยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่มีการแกะหีบห่อ และทำการตรวจสอบจำนวน ปริมาณ และน้ำหนัก ว่าตรงกับรายการที่ระบุในหนังสือนำส่งหรือไม่ จากนั้นสถานตรวจพิสูจน์ จะทำการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ และรายงานผลการตรวจพิสูจน์ให้พนักงานสอบสวนทราบ ส่วนของกลางที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ จะถูกส่งไปเก็บรักษาที่คลังเก็บรักษาของกลางกระทรวงสาธารณสุข โดยจะไม่มีการส่งยาเสพติดกลับไปให้กับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม หรือพนักงานสอบสวนอีก4. เมื่อสถานตรวจพิสูจน์ส่ง ยาเสพติดของกลางที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ไปยังคลังเก็บรักษายาเสพติดของกลาง คณะทำงานเก็บรักษาของกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นผู้ตรวจรับ และทำบัญชีเก็บไว้เป็นหลักฐาน และเก็บรักษาไว้จนกว่าศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา หรือมีคำสั่งให้ริบยาเสพติดให้โทษของกลางดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการทำลายยาเสพติด ของกลาง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับของกลางจากคลังเก็บรักษา โดยมีผู้แทนจากหลายหน่วยงาน เพื่อร่วมทำการตรวจสอบว่ายาเสพติดมิได้หายไปไหน หลังจากนั้นก็จะนำยาเสพติดของกลาง ส่งต่อให้กับคณะขนย้าย เพื่อทำการขนยาเสพติดของกลางดังกล่าวไปยังสถานที่เผาทำลาย และส่งยาเสพติดของกลางดังกล่าว ให้กับคณะเผาทำลาย เพื่อดำเนินการเผาทำลายจนหมดสิ้น

ขั้นตอนการดำเนินการต่อของกลางคดียาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. โดยสถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด จะมีคณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสภาพภาชนะที่บรรจุยาเสพติดของกลาง ตรวจสภาพยาเสพติดของกลาง โดยจะทำการตรวจสอบลักษณะกายภาพ บันทึกรายละเอียด ภาชนะบรรจุสิ่งห่อหุ้ม ทั้งภายนอกและภายใน บันทึกลักษณะเม็ดยา สี ตราประทับ ตรวจนับจำนวน และชั่งน้ำหนัก ทำการตรวจสอบเบื้องต้น ต่อหน้าพนักงานสอบสวนจัดทำบันทึกรายละเอียดคดี รายละเอียดของกลางทั้งหมด และร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หลังจากนั้น จะบรรจุของกลางทั้งหมดลงในกระสอบ ปิดผนึก ส่งมอบให้คณะกรรมการกลาง เพื่อนำของกลางเก็บรักษาในห้องนิรภัยกลาง หรือที่เรียกว่า “ห้องมั่นคง”เมื่อทำการตรวจพิสูจน์ แล้วเสร็จ จะนำของกลางที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ ส่งไปเก็บรักษาที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก่อนนำไปเผาทำลายในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก”

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881