X

รากหญ้าแม่สายรอคอย ผวจ.เชียงราย เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังล่มสลาย

เชียงราย-ชาวรากหญ้าหน้าด่านพรมแดน 1 แม่สาย รอคอย ผวจ.เชียงราย เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังล่มสลาย

วันที่ 24 เม.ย.2565 ผลกระทบจากการปิดด่านพรมแดนสะพานแห่งที่ 1 แม่สาย มานานกว่า 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้กระแสเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นสะดุด ปัจจุบันคนรากหญ้าหากินกับชายแดน แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ได้ทยอยสูญหาย ขาดการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่น การซื้อขายระดับชาวบ้าน 2 ประเทศได้ถูกเปลี่ยนไป ประชาชน พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด ร้านค้ารายกลาง รายย่อย หน้าด่านพรมแดน 1 ทยอยล้มหายย้ายถิ่น คนที่สายป่านยาวก็ประครองหนีhสิน จนกว่าจะสุดเส้นทาง
ส่วนเมืองท่าขี้เหล็ก เมียนมา ประชาชนที่เคยข้ามฝั่งมาจับจ่ายซื้อสินค้า อาหารสด เครื่องอุปโภคบริโภคติดตัวกลับบ้าน ต้องสุดอัดอั้นขาดอาหารจำเป็นใช้ในชีวิตประจำวัน ต้องปรับเปลี่ยนซื้อสินค้าทางออนไลน์ ฝากส่งทางขนส่ง ทำให้สินค้าไปถึงปลายทางมีราคาค่อนข้างสูงขึ้นและไม่ได้สินค้าทุกอย่างตามความต้องการ หากด่านพรมแดนสะพาน 1 เปิดให้เข้าออกได้ ก็สามารถมาเลือกซื้อสินค้าในอำเภอแม่สายได้เองตามความต้องการ
ผลของการปิดด่านพรมแดนสะพาน 1 กว่า 2 ปี สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจชายแดนแม่สายอย่างมหาศาล เมื่อสมัยด่านเปิดตามปกติ เฉลี่ยการเข้า-ออกวันละ 10,000-30,000 คน ต้องมีการจับจ่ายใช้เงินในอำเภอแม่สายเฉลี่ยอย่างน้อยคนละ 500 บาทรวมไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาทต่อวัน ถ้าเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย รายละมากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป ปัจจุบันเงินหมุนเวียนในอำเภอแม่สาย ได้ข้ามหัวไปทางด่านสะพานแห่งที่ 2 เป็นของบริษัทห้างร้านใหญ่นอกพื้นที่ และบางส่วนของเจ้าของกิจการใหญ่ในพื้นที่ ผู้ประกอบการย่อยหน้าด่านพรมแดน พ่อค้าแม่ค้าตลาดสด รถเข็นขายของ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม รวมไปถึงผู้ที่อยู่ จ.ท่าขี้เหล็ก ต่างเรียกร้องต้องการให้เปิดด่านสะพาน 1 แม่สาย เพื่อฟื้นฟูการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้ง
ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เมืองท่าขี้เหล็ก ปัจจุบันไม่พบการแพร่ระบาดโควิดมากนัก ประชาชนได้ใช้ชีวิตตามปกติ ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา มีการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนาน ร้านอาหารกลางคืน กลางวัน เปิดตามปกติ ไม่ได้รับรายงานมีใครตายกับโควิดใน สถานการณ์ปัจจุบัน ส่วนมาตรการของ อ.แม่สาย ข้าราชการทุกส่วน ร่วมกับเอกชน ได้ประชุมวางระเบียบป้องกันเป็นขั้นตอนเป็น 3 ระยะ เพื่อฟื้นเศรษฐกิจให้ได้ จึงมีคำเรียกร้องของคนแม่สาย ต้องการคำตอบจาก นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ว่า“ด่านจะเปิดเมื่อไหร่”เป็นคำถามคนแม่สาย เมื่อพบเจอกัน” คงต้องให้ท่านลงพื้นที่มา รับรู้ปัญหาของรากหญ้าแม่สาย เมืองเศรษฐกิจใหญ่ ที่จะใกล้เป็นเมืองร้าง..

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881