X

ประกาศด่วน!!!! ให้ผู้ที่เคยไปพื้นที่เสี่ยงไวรัสโควิด-19 จ.ระยอง ให้กักตัวที่บ้าน 14 วัน

()

เชียงราย-ประกาศด่วน ให้ผู้ที่เคยไปพื้นที่เสี่ยงไวรัสโควิด-19 จ.ระยอง หากเข้ามา จ.เชียงรายให้กักตัวที่บ้าน 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ

17 ก.ค. 63 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 29 เรื่องมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางจากจังหวัดระยอง เพื่อกลับภูมิลำเนาและเดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัตระยองพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดระยอง และไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด โดยออกไปในพื้นที่สาธารณะ คือห้าง Passione และห้างเซ็นทรัล ระยอง ในช่วงวันที่ 8-10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นั้น
เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ะบาดข้ามจังหวัดมายังพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย อาศัยอำนาจ ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดเชียงราย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ออกคำสั่งหรือประกาศมาตรการเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคฯในวาระความจำเป็นเร่งด่วนได้ จึงกำหนดมาตรการต่อประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดระยอง ให้รายงานตัวพร้อมแจ้งข้อมูลการเดินทาง ณ ด่านคัดกรองตามที่จังหวัดเชียงรายกำหนดหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองหาผู้มีประวัติเสี่ยง ตามนิยามดังนี้ เป็นผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดระยอง และมีประวัติเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง คือ โรงแรม D VAREE, ห้าง PASSIONE (แหลมทอง) และห้างเซ็นทรัลสาขาระยอง หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อและคณะดังกล่าวในช่วงวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 โดยให้ผู้มีประวัติความเสี่ยงตามนิยามดังกล่าว กักตัวแยกสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน โดยปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเคร่งครัด

ดังนี้ 1. ให้กักตัว ณ ที่พักอาศัย และหยุดการไปสถานที่ที่มีการรวมคนจำนวนมาก แต่หากมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางหรือร่วมกิจกรรม ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบ และปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข โดยเคร่งครัด 2. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัย 3. ให้นอนแยกห้อง 4.ปิดปากปิดจมูกด้วยกระดาษทิชชู่ทุกครั้งที่ไอจาม 5.ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น 6. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกันผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม 7. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง 8. หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง 9. หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาขึ้นไป หรือมีไข้ ตัวร้อน ปวดเนื้อปวดตัว หนาวสั่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือไม่ได้กลิ่น ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าแลรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่หรือรีบไปพบแพทย์ทันที ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นตันไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(นายประจญ ปรัชญ์สกุล) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881